Med fibernät får vi och vår bygd möjlighet att följa med i utvecklingen. Tack vare bredband får vi tillgång till ett system för internet, TV och telefoni och andra framtida tjänster. Fiber på den gotländska landsbygden är en folkrörelse och vi i föreningen är glada att detta nu också blir verklighet i vårt område.

Senaste nytt från föreningen

Behöver du hjälp?

För support och hjälp med installation kontakta i första hand er tjänsteleverantör, ex Com Hem, Bahnhof m.fl.

Du kan få RUT-avdrag på 50% för arbete som utförs i hemmet, men inte vid support på distans.

Om du behöver praktisk hjälp i hemmet kan du kontakta:

PC Roma 0498-50 940, 070-88 05 122, 070-75 62 13, info@pcroma.nu

eller

Koppla in 0498-65 40 45, eller boka direkt på deras hemsida.

Behålla telefonnummer och e-postadress hos Telia?

Det finns möjlighet att behålla sitt fasta telefonnummer och under vissa förutsättningar också sin e-postadress hos Telia, även när man byter tjänsteleverantör. Kontakta Telia 020-400 800 eller besök Teliabutiken i Visby så hjälper de dig.