Årsmötet 2018!!

Notera redan nu att Hangvars fiberförening har årsmöte i Hangvars bygdegård tisdagen 10 juli !

Mera information under våren på hemsidan och på bygdens anslagstavlor.

Välkomna!