Inlägg av Åsa Stenström

Kallelse till extra stämma 28 september

Extra stämma/årsmöte Datum: onsdag 28 september, kl 18.30 Plats: Hangvar Bygdegård Bakgrund: Då 62 medlemmar beställt gruppavtal med Com Hem, går vi nu vidare, enligt beslut från årsmötet 14 juli 2016 och håller en extra stämma/årsmöte för att genomföra de förändringar som krävs. Vi kommer också att ta upp föreningen framtida syfte i övrigt. Dagordning […]

Mötet 25/8, kort summering

Angående mötet 25/8 för er som valt gruppavtal med Com Hem: Det gick som planerat. 61 personer vill ha gruppavtal med Com Hem. Vi jobbar vidare på att göra om Hangvar Fiber till en ekonomisk förening och 5-6 personer bildade en arbetsgrupp. Nuvarande styrelse träffar dessa i nästa vecka, 6/9 och tar ytterligare steg i […]

Viktigt informationsmöte för alla som anmält intresse för gruppavtal med Com Hem!

Plats: Kappelshamn, klubbhuset vid idrottsplatsen Tid: Torsdag 25 augusti klockan 19.00 Vi har tagit emot fler än 50 intresseanmälningar för gruppavtal med Com Hem. Det är därför nödvändigt att gå igenom den kommande förändringen av föreningen till en ekonomisk förening, vilket är ett krav för genomförandet. Vi ska också gå igenom hur man kopplar upp […]

Öppet Hus 9 augusti

Tycker du det är svårt med installation, 
val av tjänsteleverantör och gruppavtal? Kom till vårt Öppet Hus! Vi har representanter från Gotland Fiber/IP-Only och BRS på plats. Här kan du ställa frågor och få hjälp att ”komma igång”! Vi delar med oss av erfarenheter och kan hjälpa varandra. Det här mötet är till för alla slags […]

Enkel sammanfattning från årsmötet

Enkel sammanfattning från 
Årsmötet den 14 juli 2016 Detta är en första enkel sammanfattning och verksamhetsplan. Ett protokoll från Årsmötet kommer senare att läggas ut på hemsidan. Styrelsen inleder förhandling med Com Hem för ett gruppavtal. Planen är att det blir klart första veckan i augusti. (Det visade sig under årsmötet att intresse för gruppavtal […]

Kallelse till årsmöte

Datum: 14 juli 2016. Klockan 19.00 Plats: Hangvar Hembygdsgård Dagordning Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. Fastställande av röstlängd för mötet. Val av protokoll-justerare och rösträknare. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. Fastställande av dagordning. Styrelsens Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för verksamhetsåret. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret. Fråga om ansvarsfrihet […]

Referat från informationsmötet 6 maj

Vi uppskattar att cirka 150 personer kom till informationsmötet den 6 maj i Kappelshamns Folkets Hus. Föreningens ordförande, Rune Kahlbom, började med att bland annat berätta att det är flera socknar/fiberföreningar som valt att låta IP-Only bygga och äga fibernäten. Han påpekade att det är en modell som passar särskilt bra när det som i vår […]

Informationsmöte om Gruppavtal

Välkommen till Hangvar Fiberförenings informationsmöte fredagen den 6 maj klockan 15 i Kappelshamn Folkets Hus Nu pågår dragningen av fiber för fullt i vårt område. Vi närmar oss tiden för installation. Eftersom vi valt ett öppet fibernät kan var och en välja mellan olika tjänsteleverantörer för bredband, telefoni och tv. På plats för att informera […]