Inlägg av Roine

Vi borrar hålet i er husfasad!

En viktig nyhet är att Gotland Fiber/IP-Only har beslutat att vi tar hand om borrningen av hålet i er husfasad och detta kommer att ingå i priset som är 16.500:- / anslutning. På det viset kan vi säkerställa att borrningen görs på rätt sätt och får rätt lutning.

Nu äntligen börjar det synas att fiberbygget i ert område närmar sig.

Arbetet med markavtal och projektering av sträckningen är i full gång, vi börjar i Kappelshamn och Hangvar/Hall. Vi skall gå in med fibersignalen i Kappelshamn och bygger sen oss vidare in i området. Tomtprojekteringen har varit igång under några veckor. Det innebär att fastighetsägaren blir kontaktad av en representant som kommer och tittar på tomten […]