Bli gruppmedlem i Com Hem

Det är möjligt att  ansluta sig till gruppavtalet med Com Hem i efterhand. Ta kontakt med styrelsen så hjälper vi till att ordna det.