Hemsidan

Arbetet med att förnya och uppdatera vår hemsida är i gång.

Vår avsikt är att hålla sidan aktuell och informera om vad som händer i föreningen.

Hör gärna av dig till Styrelsen med förslag och tankar.

Årsmötet 2018!!

Notera redan nu att Hangvars fiberförening har årsmöte i Hangvars bygdegård tisdagen 10 juli !

Mera information under våren på hemsidan och på bygdens anslagstavlor.

Välkomna!

Årsmöte 2017

Välkommen på årsmöte  i Hangvar Fiberförening.

Måndag 10/7 kl 19:00

Byggdegården i Hangvar

Vi bjuder på fika

/ Styrelsen

Bli gruppmedlem i Com Hem

Det är möjligt att  ansluta sig till gruppavtalet med Com Hem i efterhand. Ta kontakt med styrelsen så hjälper vi till att ordna det.

Fakturor på gång

Fakturorna

Då ska alla som har fått påminnelse/krav på första fakturan  fått det borttaget. Det kommer en faktura till er som bekräftar att fakturan är makulerad.

Jag önskar er alla en trevlig helg!

 

fakturakrångel

Alla har fått en konstig faktura. Den faktura som gått ut till oss är den testfaktura som jag har skapat för att vi ska komma in i faktureringen så att räkningarna ska gå ut på rätt sätt och i rätt tid till oss.  Det var meningen att en annan faktura, med rätt uppgifter, skulle skapas av Payex och sedan skickas till oss. Så blev inte fallet. Det får jag ta på mig. Vi ska betala 275 kr/månad till ComHem. Sedan har vi ett gemensamt ansvar för att se till att de avgifter som Payex och Fortnox vill ha för sin service också blir betalade som de ska. Det ingår inte i de 275 kronorna.

Den faktura som ni nu har fått kan ni bortse ifrån och har ni redan betalat den får jag se till att ni får tillbaka mellanskillnaden.

Just nu är det viktigt att vi får in pengar till ComHem. Vi har redan varit igång i 4 månader och den perioden är bara delbetald. Jag hoppas att ni kan ha överseende med att vi  kommer få en första faktura med kort inbetalningstid.

Jag ber än en gång om ursäkt.

Therese Carlson

Ny styrelse, ny inriktning

På extrastämman den 28 september genomfördes de förändringar som är en följd av att föreningen nu övergår till att främst vara en förening som administrerar gruppavtalet med Com Hem, men det finns också andra anledningar till att fortsätta att vara medlem i föreningen.

Den gamla styrelsen har nu ersatts av en ny. Det är upp till den nya styrelsen att besluta vilken inriktning de ska ha.

För dig som är intresserad av vad som hände på mötet, finns nu ett protokoll från extrastämman utlagt.

 

Kallelse till extra stämma 28 september

Extra stämma/årsmöte

Datum: onsdag 28 september, kl 18.30
Plats: Hangvar Bygdegård

Bakgrund: Då 62 medlemmar beställt gruppavtal med Com Hem, går vi nu vidare, enligt beslut från årsmötet 14 juli 2016 och håller en extra stämma/årsmöte för att genomföra de förändringar som krävs. Vi kommer också att ta upp föreningen framtida syfte i övrigt.

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för det extra årsmötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokoll-justerare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse mellan ordinarie Årsmöte och till detta extra årsmöte. (14 juli 2016 till 28 september 2016.)
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse, balans och resultaträkning för perioden mellan ordinarie årsmöte och denna extra årsmöte.
 8. Revisorns berättelse för denna period mellan ordinarie årsmöte och extra årsmöte.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för perioden mellan ordinarie årsmöte och detta extra årsmöte.
 10. Vad händer nu? Sammanfattning av ordförande.
 11. Val av styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av ca 18 månader (Årsmöte 2018).
 12. Val av ordförande till årsmöte 2017. Val av ordförande kan i detta fall också ske vid styrelsens konstituerande.
 13. Val av revisorer.
 14. Val av valberedning.
 15. Godkännande av Gruppavtal med Com Hem.
 16. Godkännande av avtal med PayEx.
 17. Fastställande av medlemsavgifter (för medlemmar med Gruppavtal samt för övriga medlemmar).
 18. Ersättning till styrelse.
 19. Föreningens övriga ändamål. Rune Kahlbom.
 20. Övriga frågor: skall vara Rune Kahlbom tillhanda före torsdagen 21 september 2016.
 21. Avslut och sammanfattning.

14 september 2016
Ordförande
Rune Kahlbom