Kallelse till extra stämma 28 september

Extra stämma/årsmöte

Datum: onsdag 28 september, kl 18.30
Plats: Hangvar Bygdegård

Bakgrund: Då 62 medlemmar beställt gruppavtal med Com Hem, går vi nu vidare, enligt beslut från årsmötet 14 juli 2016 och håller en extra stämma/årsmöte för att genomföra de förändringar som krävs. Vi kommer också att ta upp föreningen framtida syfte i övrigt.

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för det extra årsmötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokoll-justerare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse mellan ordinarie Årsmöte och till detta extra årsmöte. (14 juli 2016 till 28 september 2016.)
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse, balans och resultaträkning för perioden mellan ordinarie årsmöte och denna extra årsmöte.
 8. Revisorns berättelse för denna period mellan ordinarie årsmöte och extra årsmöte.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för perioden mellan ordinarie årsmöte och detta extra årsmöte.
 10. Vad händer nu? Sammanfattning av ordförande.
 11. Val av styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av ca 18 månader (Årsmöte 2018).
 12. Val av ordförande till årsmöte 2017. Val av ordförande kan i detta fall också ske vid styrelsens konstituerande.
 13. Val av revisorer.
 14. Val av valberedning.
 15. Godkännande av Gruppavtal med Com Hem.
 16. Godkännande av avtal med PayEx.
 17. Fastställande av medlemsavgifter (för medlemmar med Gruppavtal samt för övriga medlemmar).
 18. Ersättning till styrelse.
 19. Föreningens övriga ändamål. Rune Kahlbom.
 20. Övriga frågor: skall vara Rune Kahlbom tillhanda före torsdagen 21 september 2016.
 21. Avslut och sammanfattning.

14 september 2016
Ordförande
Rune Kahlbom

Mötet 25/8, kort summering

Angående mötet 25/8 för er som valt gruppavtal med Com Hem:
Det gick som planerat. 61 personer vill ha gruppavtal med Com Hem. Vi jobbar vidare på att göra om Hangvar Fiber till en ekonomisk förening och 5-6 personer bildade en arbetsgrupp.

Nuvarande styrelse träffar dessa i nästa vecka, 6/9 och tar ytterligare steg i processen så att allt är förberett till en extra stämma, som kommer att genomföras inom kort. På den stämman ska det formella beslutet om att bilda ekonomisk förening fattas, den nuvarande styrelsen avgår och en ny väljs in.

Viktigt informationsmöte för alla som anmält intresse för gruppavtal med Com Hem!

Plats: Kappelshamn, klubbhuset vid idrottsplatsen

Tid: Torsdag 25 augusti klockan 19.00

Vi har tagit emot fler än 50 intresseanmälningar för gruppavtal med Com Hem.
Det är därför nödvändigt att gå igenom den kommande förändringen av föreningen till en ekonomisk förening, vilket är ett krav för genomförandet.

Vi ska också gå igenom hur man kopplar upp sig till Com-Hem.

Detta möte berör alla som vill ha gruppavtal med Com Hem, mötet anordnas särskilt för er.

Med vänlig hälsning
Rune Kahlbom

Öppet Hus 9 augusti

Tycker du det är svårt med installation, 
val av tjänsteleverantör och gruppavtal? Kom till vårt Öppet Hus!

Vi har representanter från Gotland Fiber/IP-Only och BRS på plats.

Här kan du ställa frågor och få hjälp att ”komma igång”! Vi delar med oss av erfarenheter och kan hjälpa varandra. Det här mötet är till för alla slags frågor runt fiber, bredband, telefoni, tv, gruppavtal och installation.

Välkommen till Hangvar Bygdegård!
Tisdagen 9 augusti 2016, klockan 19.

Enkel sammanfattning från årsmötet

Enkel sammanfattning från 
Årsmötet den 14 juli 2016

Detta är en första enkel sammanfattning och verksamhetsplan. Ett protokoll från Årsmötet kommer senare att läggas ut på hemsidan.

 1. Styrelsen inleder förhandling med Com Hem för ett gruppavtal. Planen är att det blir klart första veckan i augusti. (Det visade sig under årsmötet att intresse för gruppavtal är högre än det enkäten gav i uttryck för eller från mötet i Kappelshamn)
 2. Avtalsvillkoren för Gruppavtal kommer att sändas till medlemmarna så snart som möjligt efter förhandlingen med Com Hem.
 3. Möjlighet för medlemmar att bli medlem i Lärbro Fiberförening för att teckna avtal med Boxer kommer styrelsen att beskriva i samma brev enligt punkt 2, ovan.
 4. Under förutsättning att det blir en tillräckligt stor grupp som vill teckna gruppavtal med Com Hem, ombildas föreningen Hangvar Fiberförening till ekonomisk förening under augusti/september.
 5. Extra stämma för föreningen under oktober för bildande av ny styrelse relaterat till den nya verksamheten där gruppavtal och ekonomisk förening är styrande funktioner för föreningens medlemmar.

Ordförande, Rune Kahlbom, 18 juli 2016

Kallelse till årsmöte

Datum: 14 juli 2016. Klockan 19.00
Plats: Hangvar Hembygdsgård

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokoll-justerare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret.
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för verksamhetsåret.
 8. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret.
 10. Vad händer: status med projektet, gruppavtal, föreningens roll för nästa verksamhetsår.
 11. Fastställande, förslag på verksamhetsplan.
 12. Fastställande av medlemsavgift eller återbetalning.
 13. Val av ordförande för en tid på ett år.
 14. Val av styrelseledamöter samt suppleanter för en tid på två år. (samtliga är valda på två år m.a.o. redan valda föregående år.)
 15. Val av revisorer samt suppleanter.
 16. Val av valberedning på två år.
 17. Ersättning till styrelsen.
 18. Förslag, inkomna motioner.
 19. Övriga frågor.

Motioner skall vara ordförande via e-mail: rune.kahlbom@telia.se tillhanda före den: 7 juli 2016.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Hangvar Fiberförening

Fritidsboende – vilka alternativ finns för att se TV om man bara köper bredband?

Paul Stephansson har funderat över vilka TV-alternativ som finns för fritidsboende som enbart köper bredband. Här är hans spaning:

TV-tittare med större krav på flexibilitet

Som TV-tittare vill man nuförtiden se VAD man vill, NÄR och VAR man vill. Tittandet kommer också att kopplas ihop med sociala medier så att man ser vad andra tittar på och vad de tycker om programmen (kanske på Facebook). Utbudet ökar samtidigt enormt så att även nischade produktioner kan nå ut till en begränsad publik. Det kommer i sin tur att skapa en efterfrågan av söktjänster och communities för att hitta innehåll av hög kvalitet. Vissa program som Melodifestivalen och ”På spåret” är ”sociala händelser” som fortsätter att vara populära och samla en stor publik.

Övergången till digital TV har gjort att teknikskiften kommer i allt snabbare takt. Det verkar som om TV-tittandet i framtiden kommer att ske genom appar man laddar ned och de erbjuder mer än tittande (spel, shopping…). Nedan följer ett axplock av möjligheter som erbjuds för att se TV via bredband. De kopplas in på TV:ns HDMI-ingång.

Dator till TV

Koppla din dator till TV:n med HDMI-kabel. Kräver att du startar datorn och har den nära TV:n. Har man t.ex. TV från Telia hemma så kan man ta med sig utbudet i deras portal PlayPlus.

Apple TV

Nyligen lanserades 4:e generationen av Apple TV. ”The future of TV is apps”. Hämta appar för streaming på ”App-Store”. Liten box med fjärrkontroll. Har stöd för röststyrning med Siri. Pris ca 1.695 kr

Android TV (tidigare Google TV)

Android TV är en smart-TV plattform med liknande koncept som Apple TV. Köp filmer och hämta appar på Google Play. Kommer inbyggd i vissa nyare TV. Finns även som separat mediaspelare, t.ex. Google Nexus Player för 999 kr.

Chromecast

Chromecast är liten som en ”USB”-sticka. Film ”castas” trådlöst över nätverket från din dator/mobil/padda. Har inga egna appar, de finns i din dator eller telefon (t.ex. webläsaren chrome) och de måste ha stöd för Chromecast. Pris 390 kr.

Amazon Fire TV / Fire stick, Roku TV

Amazon Fire TV och Roku TV liknar Andriod TV och Chromecast. Stort i USA. Liknar Apple/Android TV. Pris 100$USD. Inte etablerade i Sverige ännu.

TV med inbyggda appar

De flesta TV apparater har idag inbyggda appar. Där erbjuds enklare tjänster som Youtube och Netflix. Kan upplevas lite krångliga att styra med TV:ns fjärrkontroll.

/Paul Stephansson

Referat från informationsmötet 6 maj

Informationsmöte Hangvar Fiberförening 6 maj 2016. Här håller deltagarna på att fylla lokalen. När mötet började var lokalen full och det var till och med några på läktaren.

Informationsmöte Hangvar Fiberförening 6 maj 2016. Här håller deltagarna på att fylla lokalen. När mötet började var lokalen full och det var till och med några på läktaren.

Vi uppskattar att cirka 150 personer kom till informationsmötet den 6 maj i Kappelshamns Folkets Hus.

Föreningens ordförande, Rune Kahlbom, började med att bland annat berätta att det är flera socknar/fiberföreningar som valt att låta IP-Only bygga och äga fibernäten. Han påpekade att det är en modell som passar särskilt bra när det som i vår förening finns många som är fritidsboende, för då är det svårt att lägga in eget arbete i större omfattning.

Tommy Andersson från IP-Only Gotland konstaterade inledningsvis att vårt område är stenigare än de räknat med, och då hade de ändå räknat med att här skulle vara stenigt…

Han berättade också att de har en eftersäljperiod fram till 3 juni, då det fortfarande går att beställa fiberanslutning för 16.500 kr. Sen stängs möjligheten HELT och vill man efter det ansluta sig till områdets fibernät så tar det minst ett år innan nya anslutningar kan läggas till.

Hur går grävningen på tomter till?

Först görs en tomtprojektering tillsammans med fastighetsägaren. När borrningen i väggen – för att kunna få in fibern i huset – ska göras, måste de komma in, så om fastighetsägaren inte kan närvara, behövs nycklar eller någon som kan låsa upp. Platsen för ljusomvandlaren/omvandlar-boxen ska beslutas av IP-Only.

I avtalet står att IP-Only gör en ”grov återställning” på tomten. Det innebär att man täcker över med det som man grävt upp, fastighetsägare måste själv göra det sista och kanske ha på gräsfrön. (Dock är det mycket olika hur stora ”spår” det blir. I trädgårdar med jord blir det i princip bara ett spår som snabbt växer igen, men när det är sten i marken blir det förstås synligare spår)

När kopplas fibern på?

I Kappelshamn håller IP-Only Gotland på att koppla in noden (centralen) och fibern bör vara klar att använda innan juni. Föreningens område kommer att ha en nod i Kappelshamn och en i Ire. Halva Hangvar socken kommer att gå på Kappelshamns nod, den andra halvan kommer att gå på Ires nod.

Hur får IP-Only Gotland betalt sen när allt är igång?

När fibern är igång så betalar varje fastighetsägare sin räkning som vanligen är på 16.500 kr till IP-Only Gotland. Detta är en engångskostnad. Därefter tickar IP-Onlys ”taxameter” när fibern används till olika tjänster och då får IP-Only Gotland sin del av tjänsteleverantörerna.

Viktigt att tänka på vid övergång till fiberanslutning!

 1. Stäng inte ner din nuvarande anslutning för telefoni och bredband innan du vet att det nya fungerar. Det kan vara inkörningsproblem de första veckorna, då du kan behöva din gamla anslutning för att inte stå utan telefoni och bredband!
 2. Vill du behålla ditt nuvarande telefonnummer för fast telefoni? Då ska du se till att ditt telefonnummer porteras till ditt nya telefoniavtal. Om du bara säger upp ditt nuvarande telefoniavtal så försvinner ditt telefonnummer.

Varför väljer en del gruppavtal?

De gruppavtal som styrelsen förhandlat med tjänsteleverantörer om, är sk Triple Play och innehåller telefoni, tv och bredband. Det är inget självändamål för styrelsen med gruppavtal, utan det är helt upp till er som är medlemmar att berätta om ni vill ha gruppavtal och så får vi i styrelsen agera efter era önskemål.

IP-Only Gotland levererar ett öppet fibernät där varje fastighetsägare måste fatta ett eget beslut om tjänsteleverantör. Gruppavtal är inget måste, men en möjlighet. För att gruppavtal ska kunna tecknas krävs att tillräckligt många är intresserade.

Det finns ekonomiska vinster att göra med gruppavtal, motprestationen är att man tecknar ett avtal på 3 år, plus att föreningen måste hantera fakturor. De flesta fiberföreningar på Gotland har 3-åriga gruppavtal idag, men det finns också föreningar där intresset varit lågt.

Vad innebär gruppavtal för Hangvar fiberförening?

Om tillräckligt många är intresserade och vill gå vidare med att teckna gruppavtal, måste föreningen ombildas till en ekonomisk förening, bestående av dem som vill teckna gruppavtal, vilket betyder att också styrelseposterna sannolikt förändras.

Den ekonomiska förening som bildas har ansvar för att gruppfakturan till tjänsteleverantören betalas, vilket inkluderar att få in pengar från övriga medlemmar. Förslagsvis sköts detta genom att föreningen köper in faktureringstjänster och lägger på 25–50 kr i administrativ avgift på varje faktura som skickas ut, för att finansiera detta.

Information om de gruppavtals-förslag som föreningen fått, skickas enbart ut med e-post och i några fall med brev, därför att vi av konkurrensskäl inte kan lägga ut de avtal som vi fått av tjänsteleverantörerna här på hemsidan. Vi kommer att göra ett nytt utskick med denna information.

Vi rekommenderar vår Facebook-grupp Hangvar Fiberförening, då det är ett utmärkt forum för att hålla sig informerad och enkelt kunna ställa frågor.

Informationsmöte om Gruppavtal

Välkommen till Hangvar Fiberförenings informationsmöte fredagen den 6 maj klockan 15 i Kappelshamn Folkets Hus

Nu pågår dragningen av fiber för fullt i vårt område. Vi närmar oss tiden för installation. Eftersom vi valt ett öppet fibernät kan var och en välja mellan olika tjänsteleverantörer för bredband, telefoni och tv.

På plats för att informera och svara på frågor, finns förutom representanter från styrelsen också representanter från Gotland Fiber/IP-Only och BRS.

Program

 • Information och frågor relaterat till installation av Fiber.
 • Öppet nät och dess fördelar, samt val av tjänsteleverantörer.
 • Gruppavtal: en möjlighet och dess fördelar.
 • Presentation av olika erbjudanden av Gruppavtal.
 • Frågor och svar angående val av Gruppavtal.
 • Sammanfattning: Vad sker nu?

Fibernedläggning, gruppavtal och kommande möten

Viktigt att vara överens med Gotland Fiber angående fibernedläggningen!

På förkommen anledning ber vi var och en av er att säkerställa att ni är helt överens med Gotland Fiber/IP-Only om var fibern skall grävas ner på er tomt och fastighet – att exempelvis återställa ett felaktigt fällt träd är inte enkelt. Kontakta: kundfiber@brs.se eller ring BRS växel 0498-657550

Gruppavtal

När fibern är inkopplad är nästa steg att varje hushåll bestämmer vilka tjänster de vill använda. Det handlar om bredband, telefoni och tv (trippel play). Genom att vara många som förhandlar som grupp med tjänsteleverantörerna, kan vi få ner priserna. En viktig fråga är hur stort intresset för gruppavtal är och det kommer i sin tur att påverka föreningens roll i framtiden.

Välkomna till följande möten:

Informationsmöte 6 Maj klockan 15, Kappelshamns Folkets Hus. Föreningen och IP-Only informerar om tjänsteleverantörer (bredband, telefoni och tv) och gruppavtal. Vi tar förstås också upp hur långt arbetet med fibernedläggningen har kommit.

Årsmöte Hangvar Fiberförening 14 juli 2016 klockan 19, Hangvar Bygdegård. Nu är det dags att bestämma om föreningens framtid. Vill medlemmarna ha gruppavtal, behöver vi omvandla föreningen till ekonomisk förening.