Rapport från Gotland fiber och Hangvar fiberförening

Fiberdragningen började i Kappelshamn under januari månad och är nu halvvägs till Hangvar.

I Kappelshamn har man även börjat att dra in kanalisering till fastigheterna och fiberblåsningen i kanaliseringen börjar nu under Mars månad.

Markavtal är i stort sett klara och det som återstår är markavtal för Ire och Ireviken.

För dragning på respektive fastighet tar Gotland Fiber och BRS kontakt med respektive fastighetsägare för att tillsammans bestämma dragningen av kanaliseringen på fastigheten samt dragning in i huset. Detta sker steg för steg efter hand som projektet fortskrider. I en del fall har BRS/IP-only sänt ett brev till fastighetsägare med: ”Inför tomtprojektering…” där de ber att fastighetsägare ritar in dragning på sin tomt. Är du osäker på hur det skall göras och kan göras är det viktigt att du kontaktar BRS så att missförstånd eller fel undviks!

Kontakt för dragning på fastigheten etc är: kundfiber@brs.se eller ring BRS växel 0498-657550.

Uppskattad tidsplan

PlatsDragning på fastighetAnslutning
Kappelshamnmarsapril
Hangvaraprilmaj
Hallmajjuni
Häftingsmajjuni
Elinghemjunijuli +/– 1 månad
Ire/Irevikenjuni/julijuli/aug +/– 1 månad

Hemsidan uppdaterad

Hemsidan är omgjord för att ge plats åt information från Gotland Fiber. Gotland Fiber har tackat ja till att informera om fiberarbetet i vårt område på vår hemsida.

Inga fler beställningar

Gotland Fiber/IP-Only har nu satt stopp för beställningar till priset 16.500 kr. Möjligheten att beställa fiberanslutning kommer att återupptas under våren 2016, men då kommer priset att vara 24.900 kr.

Dagordning till årsmötet 16 juli 2015

Nu finns dagordningen till årsmötet 16 juli 2015 på hemsidan. Du hittar som vanligt föreningens handlingar på sidan Föreningen.

Välkommen till årsmötet!

Kallelse Årsmöte i Hangvar Fiberförening – 16 juli

Tid: Torsdag 16 juli 2015, kl 19.00

Plats: Hangvar Bygdegård

Årsmöte enligt föreningens nya stadgar.

Föreningen går nu in i en ny roll och blir en användarförening som kan föra gruppens talan gentemot Gotland Fiber/IP-Only och tjänsteleverantörer.

Tommy Andersson, ansvarig för Gotland Fiber, deltar för att informera om arbetet samt svara på frågor.

Nya styrelsemedlemmar kommer att väljas in. Förslag på ordförande och styrelsemedlemmar välkomnas av valberedningen – kontakta Berra Sandström 070-523 39 19, berra@kappelshamn.se
Dagordning samt Verksamhetsberättelse kommer att finnas på föreningens hemsida före den 1 juli.

Information finns på hemsidan www.hangvarfiber.se
Medlemmar och övriga med intresse för fiberanslutning hälsas välkomna till Hangvar Fiberförenings årsmöte!

Styrelsen

Ordförande har ordet – årsmöte m.m.

Sammanfattning från Årsmötet

Tisdagen den 28 april hade föreningen sitt årsmöte i Hangvar bygdegård dit cirka 90 personer kom. Det var trångt och varmt men en mycket bra stämning med stort intresse från deltagarna som bidrog med många positiva frågor och diskussioner.

En mera detaljerad sammanfattning kommer på hemsidan under maj månad tillsammans med protokoll från mötet.

På mötet beslöts att föreningen i fortsättningen kommer att ha brutet räkenskapsår vilket innebär att följande årsmöten kommer att genomföras under sommarperioden så att fritidsboende kan deltaga. Detta innebär att föreningen redan i sommar, 2015, kommer att ha ett nytt årsmöte, då även Gotland Fiber kommer att delta. Nuvarande styrelse samt ytterligare några personer valdes in i styrelsen fram till sommarens årsmöte, då det blir nyval av en styrelse på två år.

Nuläge Gotland Fiber och antal anslutningar

Gotland Fiber/IP-Only, som kommer att äga nätet, har påbörjat projekteringen av  fibernätet  med nuvarande beställningar för anslutning som ligger över 50%, förmodligen något över 60% där föreningen och Gotland Fiber tillsammans arbetar för att komma över 65% anslutning så att vi kan räkna med en anslutningskostnad på 16.500 kr.

När Gotland Fiber stänger för beställningar med nuvarande pris är osäkert men det börjar närma sig ”fem i tolv” så jag uppmanar samtliga i området att ta tillfället i akt, då det visat sig att det har blivit en kostnad på 10.000–15.000 kr extra vid anslutning i efterhand i andra områden

Föreningens nya målsättning/Ändamål som togs under Årsmötet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen som användare av bredbandskommunikation i fibernätverk, vi är en Användarförening. Användarföreningen har som syfte ge stöd till medlemmarna relaterat till operatören Gotland Fiber samt tjänsteleverantörerna i det öppna nätverket. Som användarförening ges också möjlighet till gruppavtal för tillgång till olika tjänster.

Verksamhetsplan som antogs på Årsmötet, sammanfattning 

 • Genomförande av föreningens nya ändamål och målsättning.
 • Brutet räkenskapsår vilket innebär att årsmötet kommer att hållas under sommaren då även fritidsboende kan deltaga.
 • Föreningen ska aktivt arbeta med Gotland Fiber för att nå 65% anslutning så det lägre priset för anslutning på 16500:- uppnås.
 • Samarbeta med Gotland Fiber samt deras partner BRS för planering och markavtal.
 • Genomföra nytt årsmöte i sommar 2015 med info från Gotland Fiber samt relaterat till bruten årsredovisning. Val av ny Styrelse för kommande två åren.
 • Starta möten med olika tjänsteleverantörer.

Varning för oseriösa låneerbjudanden!

Några medlemmar har fått låneerbjudande från personer som verkar tvivelaktiga. Det föreningen kan råda till är att ansöka om lån via Gotland Fiber eller egen bank.

Bredbandsdebatt i Sverige

Under den senaste månaden har det varit en debatt om bredbandsnätet i Sverige. Det är viktigt att man inte blandar ihop problemen utan klart anger skillnaderna mellan fibernät och det mobila nätet.

Ett exempel är begreppet fri surf som inte finns längre från operatörerna och det gäller bara det mobila nätet, inte fibernätet. I det mobila nätet delar alla mottagare som är uppkopplade till en mast på hastigheten vilket också betyder att ju fler som är uppkopplade och ju längre tid, så sjunker hastigheten och du måste då vara uppkopplad längre för att få din information från nätet. Systemet biter sig själv i svansen!!! Avtalen medger också endast nedladdning av begränsad mängd data och kommer man över den gränsen och vill ha mer, får man betala extra.

I ett fibernät vet den enskilde abonnenten vilken hastighet man betalar för, exempelvis 100Mbit/s och det finns ingen gräns för hur mycket information man får ladda ner. Det blir enkelt att använda olika tjänster, alltifrån internetbank till filmkanaler. Man riskerar inte att ”fastna i trafikstockning” såsom användare av mobilt internet gör och man behöver inte hålla koll på hur mycket man har använt internet.

En avgörande faktor för fiberanslutning alltså. Samtidigt är förstås det mobila nätet viktigt för det mobila användandet.

Föreningen studerar också det utvecklingen av att fibernätet för Gotland blir mer och mer viktigt för övervakning och service till de äldre.

10 maj 2015

Rune Kahlbom, ordförande

Kallelse Årsmöte i Hangvar Fiberförening

Tid: Tisdagen den 28 april klockan 19.00
Plats: Hangvar Bygdegård

Fiberföreningen går nu in i fas 2 för genomförande med Gotland Fiber/IP-Only. Detta innebär att föreningens målsättning till viss del kommer att förändras.
Dagordning samt Årsberättelse kommer att finnas på Föreningens hemsida före den 15 April. Motion eller motsvarande skall vara föreningen tillhanda före den 18 april via mail eller brev. Information finns på hemsidan www.hangvarfiber.se

Styrelsen önskar medlemmar, samt övriga med intresse för anslutning, välkomna till föreningens årsmöte.
Hälsningar Styrelsen

PS. Vi planerar också ett årsmöte den 16 juli.

Lägesrapport februari 2015

Hangvar Fiberförening har nu fått sammanställningen från IP-Only/Gotlands fiber. Deras sammanställning visar på 50% anslutningsgrad för vårt område. Detta är tillräckligt  för att genomföra projektet, men en besvikelse då vi enligt föreningens databas har över 65% intresseanmälningar och det är förvånande om så många som ca 75 fastighetsägare hoppat av, särskilt som vi i föreningen fått flera intresseanmälningar under hösten 2014 liksom under början av 2015.

Det verkar som om en del har missat att sända in den formella beställningen till IP-Only eller så kan det vara så att man inte fått brevet, kanske har beställningsblanketten inte kommit till rätt adress?

Föreningen arbetar nu med att följa upp och jämföra vår lista med intresseanmälningar med listan från IP-Only. Vi tror och hoppas att det kan bero på felaktig sortering av anmälningar hos IP-Only, men det finns också andra möjligheter till skillnaderna mellan intresseanmälningar och faktiska beställningar. Vi undersöker detta!

Checklista:

 • Har du fått brevet med beställningsblankett, skickat in beställning och fått bekräftelse från IP-Only: kontrollera att BÅDE fastighetsbeteckning och belägenhetsadress är angivna och riktiga. Om inte, kontakta IP-Only!
 • Har du inte fått brevet med beställningsblankett: hör av dig till Hangvar Fiberförening och IP-only!
 • Har du gjort intresseanmälan till Hangvar Fiberförening, men sen ändrat dig så att du inte vill ha fiberanslutning skulle det underlätta för oss om vi fick information om detta! Tack snälla!
 • Har du skickat in beställning till IP-Only men inte fått någon bekräftelse, kontakta IP-Only.
 • Har du just flyttat in eller känner någon som just har gjort det – kontakta både Hangvar Fiberförening och IP-Only!

Kontaktpersoner:

Hangvar Fiber, Rune Kahlbom, 070-2017905, rune.kahlbom@telia.com
IP-Only, Tommy Andersson, 070-2116985, tommy.andersson@ip-only.se

Priser

De priser som gäller är att från 50% anslutning kostar det 18.000 kr och når vi upp till 65% anslutning 16.500 kr. Därför är det viktigt att så många som möjligt är med redan från start när vi börjar lägga ner fiber. Om man i efterhand ångrar sig och vill vara med bedömer vi att priset kan komma att ligga på cirka 28.000 kr.

Årsmöte i april och Extra årsmöte i sommar

Vi vill passa på att informera om att vi kommer att kalla till ordinarie årsmöte i april och ett extra årsmöte under sommaren.

Har du fått brev från IP-Only?

Har du fått brev med avtal och besvarat det? Bra! IP-Only har nu skickat ut brev till alla fastighetsägare i området Hall och Hangvar inkl Kappelshamn. För fritidsboende har det  skickats till hemadressen. Om du inte har fått brev ännu är det viktigt att du hör av dig. Om du inte har fått något brev beror det  på att du inte finns med i vår adresslista, då måste den uppdateras. Det kan t.ex. bero på att du nyligen ändrat hemadress, köpt fastigheten, byggt nytt eller att du inte hade kommunal sophämtning då listan togs fram.