För dig som har två gröna lampor som lyser i din fibermottagare!

VÄLKOMMEN: Kom igång med det nya fibernätet!

Du har nu fått din fibermottagare installerad och kan nu börja använda riktigt bredband!

För att komma igång med det nya fibernätet kopplar du in en nätverkskabel direkt mellan din dator och din fibermottagare till uttaget LAN 1. Du startar din webbläsare (t ex Internet Explorer, Mozilla Firefox) och skriver in adressen https://portal.ip-only.se/

Du skickas nu till IP-Onlys välkomstportal, där skall du registrera dig genom att ange dina personuppgifter.

Nu beställer du de tjänster du önskar från valfri leverantör. (Har du en MAC-dator så använd endast webbläsaren Safari.)

Om du inte redan kommit igång kan du följa instruktionerna nedan

För att starta upp ditt bredband gör så här:
  1. Säkerställ att en grön lampa (power) och en grön lampa (wan) lyser på din fibermottagare. Lyser inte lamporna så se till att fibermottagaren får ström.
  2. Säkerställ att din dator inte har någon annan anslutning till Internet via kabel eller WiFi. T ex den internetanslutning du använt tidigare hemma. Använder du sedan tidigare trådlöst Internet hemma så dra ur strömsladden till den utrustningen.
  3. Koppla in en nätverkskabel direkt mellan din dators nätverksuttag och LAN1-uttaget i fibermottagaren.
  4. Starta en webbläsare på datorn och skriv in adressen https://portal.ip-only.se/ Du skickas då till IP-Onlys välkomstportal där du skall registrera dig genom att ange din personuppgifter (namn, fakturaadress, personnummer osv).
  5. Beställ de tjänster du önskar från valfri leverantör.
Om det av någon anledning inte fungerar för dig att komma ut på Internet och surfa kan du försöka följande:
  1. Starta om din dator.
  2. Kontrollera att din dator är inställd att tilldelas IP-adress dynamiskt.
  3. Kontrollera så ditt nätverkskort kommunicerar (det blinkar oregelbundet på en liten lampa bredvid uttaget där du stoppat in nätverkskabeln i din dator)
  4. Ange IP-adressen 172.18.95.3 alternativt 172.18.95.2:81 i din webbläsare du skickas då till IP-Onlys välkomstportal där du kan skall registrera dig genom att ange dina personuppgifter.

Fungerar det fortfarande inte, ring vår kundtjänst på 0498-470 200.

Ditt hus är inkopplat till Gotland Fibers öppna nät och vi rekommenderar att du läser mer information om de tjänster och tjänsteleverantörer som finns att välja på i Gotlands Fibers öppna nät här: http://www.gotlandfiber.se/serviceguide/

Hälsningar,
Gotland Fiber
Tel: 0498-470 200 • E-post: kundtjanst@gotlandfiber.se

PS. Vill du skriva ut de här instruktionerna kan du ladda ner den som pdf: Välkomstbrev – Gotland Fiber landsbygd.

PPS. Här kan du ladda ner Välkomstfoldern

Rapport från Gotland fiber och Hangvar fiberförening

Fiberdragningen började i Kappelshamn under januari månad och är nu halvvägs till Hangvar.

I Kappelshamn har man även börjat att dra in kanalisering till fastigheterna och fiberblåsningen i kanaliseringen börjar nu under Mars månad.

Markavtal är i stort sett klara och det som återstår är markavtal för Ire och Ireviken.

För dragning på respektive fastighet tar Gotland Fiber och BRS kontakt med respektive fastighetsägare för att tillsammans bestämma dragningen av kanaliseringen på fastigheten samt dragning in i huset. Detta sker steg för steg efter hand som projektet fortskrider. I en del fall har BRS/IP-only sänt ett brev till fastighetsägare med: ”Inför tomtprojektering…” där de ber att fastighetsägare ritar in dragning på sin tomt. Är du osäker på hur det skall göras och kan göras är det viktigt att du kontaktar BRS så att missförstånd eller fel undviks!

Kontakt för dragning på fastigheten etc är: kundfiber@brs.se eller ring BRS växel 0498-657550.

Uppskattad tidsplan

PlatsDragning på fastighetAnslutning
Kappelshamnmarsapril
Hangvaraprilmaj
Hallmajjuni
Häftingsmajjuni
Elinghemjunijuli +/– 1 månad
Ire/Irevikenjuni/julijuli/aug +/– 1 månad

Vi borrar hålet i er husfasad!

En viktig nyhet är att Gotland Fiber/IP-Only har beslutat att vi tar hand om borrningen av hålet i er husfasad och detta kommer att ingå i priset som är 16.500:- / anslutning. På det viset kan vi säkerställa att borrningen görs på rätt sätt och får rätt lutning.

Nu äntligen börjar det synas att fiberbygget i ert område närmar sig.

Arbetet med markavtal och projektering av sträckningen är i full gång, vi börjar i Kappelshamn och Hangvar/Hall. Vi skall gå in med fibersignalen i Kappelshamn och bygger sen oss vidare in i området.

Tomtprojekteringen har varit igång under några veckor. Det innebär att fastighetsägaren blir kontaktad av en representant som kommer och tittar på tomten för att tillsammans med fastighetsägaren hitta bästa framkomliga väg till huset.

För att kunna ta oss fram genom terrängen med våra grävmaskiner och fordon börjar vi även röja där det behövs.

Arbetet med markavtalen, tomtprojekteringen och röjningen kommer att fortgå under november och framåt. Grävmaskinerna kommer att börja rulla in runt årsskiftet.

När grävmaskinerna har gjort sitt och rören är nedlagda i ett område kommer fiberblåsningen igång och sedan blir fastighetsägaren kontaktad för installation och uppkoppling.

Vi kommer att installera fiber, göra klart och ljussätta fibern hos kunderna kontinuerligt efterhand som varje delområde blir klart, vår plan är att de sista kunderna i hela föreningens område skall vara uppkopplade i Juni 2016.

Det som kan störa tidsplanen är givetvis vädret men om vår förhoppning om en mild snöfattig vinter besannas, så kommer alla i området att ha bredband till sommaren.