Enkel sammanfattning från årsmötet

Enkel sammanfattning från 
Årsmötet den 14 juli 2016

Detta är en första enkel sammanfattning och verksamhetsplan. Ett protokoll från Årsmötet kommer senare att läggas ut på hemsidan.

  1. Styrelsen inleder förhandling med Com Hem för ett gruppavtal. Planen är att det blir klart första veckan i augusti. (Det visade sig under årsmötet att intresse för gruppavtal är högre än det enkäten gav i uttryck för eller från mötet i Kappelshamn)
  2. Avtalsvillkoren för Gruppavtal kommer att sändas till medlemmarna så snart som möjligt efter förhandlingen med Com Hem.
  3. Möjlighet för medlemmar att bli medlem i Lärbro Fiberförening för att teckna avtal med Boxer kommer styrelsen att beskriva i samma brev enligt punkt 2, ovan.
  4. Under förutsättning att det blir en tillräckligt stor grupp som vill teckna gruppavtal med Com Hem, ombildas föreningen Hangvar Fiberförening till ekonomisk förening under augusti/september.
  5. Extra stämma för föreningen under oktober för bildande av ny styrelse relaterat till den nya verksamheten där gruppavtal och ekonomisk förening är styrande funktioner för föreningens medlemmar.

Ordförande, Rune Kahlbom, 18 juli 2016