Vad är fiber?

Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Fiber består av trådar/fiber av glas som tillverkas från sand. I fiber transporteras information som ljus vars hastighet är maximala hastigheten som kan uppnås på vår jord. Hela internet är relaterat till fibernätet över hela jorden och är en förutsättning för internets existens.

Ett fibernät ger snabb anslutning till internet med minimala störningar. Telefonnätets kopparledningar ger ofta störningar och underhållet är emellanåt bristfälligt. Fibernätets kapacitet är också betydligt högre och en mängd tjänster kan göras tillgängliga på ett kostnadseffektivt sätt.

Fördelar jämfört med ADSL eller trådlös uppkoppling

De flesta har en hastighet på 100mbits/s nedladdning och 10 mbits/s uppladdning där alla stationer ger möjlighet upp till 1Gbits/s. Med fiber till din fastighet delar du inte hastigheten med andra som i en trådlös uppkoppling utan det är du som bestämmer över 100 mbits/s.

ADSL är begränsat till en hastighet omkring 5 mbits/s nedladdning.

Fiberoptik/glasfiberns begränsning är ljusets hastighet, vilket betyder att den nedlagda fibern i praktiken inte har någon begränsning för det framtida behovet. Begränsningen ligger i den utrustning som finns på mottagarsidan i hemmet och kontrolleras av dig själv genom vilka tekniska möjligheter du väljer.

I dag erbjuder samtliga operatörer som Telia det som kallas ”tripple play” som betyder anslutning för Internet/bredband, TV samt telefoni.

Operatörer som exempelvis Telia erbjuder i dag, som exempel, anslutning till Tripple play till en kostnad av 299;- per månad samt 51:- till föreningen totalt 350:- per månad.

Vi vet att efter några år kommer alla tre funktionerna att finnas i en enhet och redan nu har du en del av detta i din dator men det kräver fiber hastighet på 100mbits/s. Samt är det enkelt att uppgradera kapacitet och nätets möjligheter.

När mer utrustning i ditt hem är kopplat till Internet ställs stora krav på säkerhet och störningsfri miljö där fiber är överlägsen trådlös uppkoppling.

Vad kostar det?

Insatskostnad: Det första steget är en kostnadsbedömning där vi först behöver veta hur många som kan vara intresserade och då använder vi erfarenhet från andra föreningar.

Kostnad per fastighet vid ca 65% anslutna 15.000:- till 22.000:- beroende på bidrag och grävning i sand, jord eller berg och marktillgänglighet.

Kostnad för sommarboende och anslutning blir i stort den samma men kan bli något högra beroende på operatörens vilja till bidragets nivå.

Månadskostnaden till operatör kommer att lösas för sommarboende relaterat till den tid man bor i fastigheten enligt Telia.

Önskas extra aktiv anslutning blir insatsen 6000:- till 10.000.-

Fiber på Gotland

Det började under 2008 och januari 2010 blev de första 158 fastigheter i Grötlingbo inkopplade med fiberoptik till Internet/bredband. Det var ett pilotprojekt där socknen gick samman för att skapa sitt eget fibernät.

All företag i branschen var fokuserade på tätorter och såg ingen ekonomi med fibernät på landsbygden då kostnaden för varje fastighet skulle bli över 40.000:- och i tätort var kostnaden ca 25.000.-

Grötlingbo blev den modell som kallas för Den Gotländska Sockenmodellen där varje förening och dess medlemmar äger nätet. I dag finns ca 40 fiberföreningar där ca 28 socknar är i drift.

Med denna modell skapade man ett fibernät till en kostnad strax under den kostnad som man har för anslutning i tätorter och dessutom så ÄGER man nätet genom Föreningen.