Fibernedläggning, gruppavtal och kommande möten

Viktigt att vara överens med Gotland Fiber angående fibernedläggningen!

På förkommen anledning ber vi var och en av er att säkerställa att ni är helt överens med Gotland Fiber/IP-Only om var fibern skall grävas ner på er tomt och fastighet – att exempelvis återställa ett felaktigt fällt träd är inte enkelt. Kontakta: kundfiber@brs.se eller ring BRS växel 0498-657550

Gruppavtal

När fibern är inkopplad är nästa steg att varje hushåll bestämmer vilka tjänster de vill använda. Det handlar om bredband, telefoni och tv (trippel play). Genom att vara många som förhandlar som grupp med tjänsteleverantörerna, kan vi få ner priserna. En viktig fråga är hur stort intresset för gruppavtal är och det kommer i sin tur att påverka föreningens roll i framtiden.

Välkomna till följande möten:

Informationsmöte 6 Maj klockan 15, Kappelshamns Folkets Hus. Föreningen och IP-Only informerar om tjänsteleverantörer (bredband, telefoni och tv) och gruppavtal. Vi tar förstås också upp hur långt arbetet med fibernedläggningen har kommit.

Årsmöte Hangvar Fiberförening 14 juli 2016 klockan 19, Hangvar Bygdegård. Nu är det dags att bestämma om föreningens framtid. Vill medlemmarna ha gruppavtal, behöver vi omvandla föreningen till ekonomisk förening.