• Information från Hangvar fiberförening

Om användarföreningen Hangvar Fiber

I inledningsskedet fick föreningen ett bidrag på 15.000 kronor beviljat från Leader, för att kunna göra en förstudie och fastställa att det fanns tillräckligt intresse i området. Vi kom fram till att intresset var tillräckligt stort för att gå vidare.

Under hösten 2015 kommer IP-Only/Gotland Fiber att påbörja projekteringen för att kunna lägga ner fiber. I början handlar det om att skriva markavtal och planera sträckningen. Enligt planen ska fibern ljus-sättas så att vi kan börja använda den i april–maj 2016.

Nu har vår fiberförening övergått till att bli en användarförening som kan föra medlemmarnas talan, samt medverka till att skriva gruppavtal med leverantörer av tjänster som vi vill använda i våra fibernät.

En medlemsavgift på 200 kronor per räkenskapsår kommer att tas ut. I övergångsfasen mellan helt och brutet räkenskapsår gäller avgift som betalats under 2015 fram till nästa årsmöte i juli 2016.

Nyheter från föreningen

Hemsidan

Arbetet med att förnya och uppdatera vår hemsida är i gång. Vår avsikt är att hålla sidan aktuell och informera om vad som händer i föreningen. Hör gärna av dig till Styrelsen med förslag och tankar.

Årsmötet 2018!!

Notera redan nu att Hangvars fiberförening har årsmöte i Hangvars bygdegård tisdagen 10 juli ! Mera information under våren på hemsidan och på bygdens anslagstavlor. Välkomna!

Årsmöte 2017

Välkommen på årsmöte  i Hangvar Fiberförening. Måndag 10/7 kl 19:00 Byggdegården i Hangvar Vi bjuder på fika / Styrelsen

Bli gruppmedlem i Com Hem

Det är möjligt att  ansluta sig till gruppavtalet med Com Hem i efterhand. Ta kontakt med styrelsen så hjälper vi till att ordna det.

Fakturorna

Då ska alla som har fått påminnelse/krav på första fakturan  fått det borttaget. Det kommer en faktura till er som bekräftar att fakturan är makulerad. Jag önskar er alla en trevlig helg!  

Styrelsen

 Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Övriga styrelse:
Suppleanter
Valberedning

Välkommen som medlem

Vår fiberförening för området Kappelshamn, Hall, Hangvar och Ireviken har nu övergått till att vara en ”Användarförening” för att ge stöd till medlemmarna medan Gotland Fiber genomför utbyggnaden för fiberanslutning i vårt område.

Vill du vara med i föreningen betalar du en medlemsavgift på 200 kronor. Sätt in 200 krbankgiro 165-9853, ange namn och fastighetsbeteckning!

Protokoll och andra dokument

Historik om föreningen

I inledningsskedet fick föreningen ett bidrag på 15.000 kronor beviljat från Leader, för att kunna göra en förstudie och fastställa att det fanns tillräckligt intresse i området. Vi kom fram till att intresset var tillräckligt stort för att gå vidare.

Under hösten 2015 kommer IP-Only/Gotland Fiber att påbörja projekteringen för att kunna lägga ner fiber. I början handlar det om att skriva markavtal och planera sträckningen. Enligt planen ska fibern ljus-sättas så att vi kan börja använda den i april–maj 2016.

Nu har vår fiberförening övergått till att bli en användarförening som kan föra medlemmarnas talan, samt medverka till att skriva gruppavtal med leverantörer av tjänster som vi vill använda i våra fibernät.

En medlemsavgift på 200 kronor per räkenskapsår kommer att tas ut. I övergångsfasen mellan helt och brutet räkenskapsår gäller avgift som betalats under 2015 fram till nästa årsmöte i juli 2016.