• Information från Hangvar fiberförening

Om användarföreningen Hangvar Fiber

I inledningsskedet fick föreningen ett bidrag på 15.000 kronor beviljat från Leader, för att kunna göra en förstudie och fastställa att det fanns tillräckligt intresse i området. Vi kom fram till att intresset var tillräckligt stort för att gå vidare.

Under hösten 2015 kommer IP-Only/Gotland Fiber att påbörja projekteringen för att kunna lägga ner fiber. I början handlar det om att skriva markavtal och planera sträckningen. Enligt planen ska fibern ljus-sättas så att vi kan börja använda den i april–maj 2016.

Nu har vår fiberförening övergått till att bli en användarförening som kan föra medlemmarnas talan, samt medverka till att skriva gruppavtal med leverantörer av tjänster som vi vill använda i våra fibernät.

En medlemsavgift på 200 kronor per räkenskapsår kommer att tas ut. I övergångsfasen mellan helt och brutet räkenskapsår gäller avgift som betalats under 2015 fram till nästa årsmöte i juli 2016.

Nyheter från föreningen

fakturakrångel

Alla har fått en konstig faktura. Den faktura som gått ut till oss är den testfaktura som jag har skapat för att vi ska komma in i faktureringen så att räkningarna ska gå ut på rätt sätt och i rätt tid till oss.  Det var meningen att en annan faktura, med rätt uppgifter, skulle skapas […]

Information från Com Hem om gruppavtalet

Information från Com Hems försäljningschef Peter Ullberg angående gruppavtalet. Om gruppavtal Digital-TV Om gruppavtal bredband och telefoni

Ny styrelse, ny inriktning

På extrastämman den 28 september genomfördes de förändringar som är en följd av att föreningen nu övergår till att främst vara en förening som administrerar gruppavtalet med Com Hem, men det finns också andra anledningar till att fortsätta att vara medlem i föreningen. Den gamla styrelsen har nu ersatts av en ny. Det är upp […]

Kallelse till extra stämma 28 september

Extra stämma/årsmöte Datum: onsdag 28 september, kl 18.30 Plats: Hangvar Bygdegård Bakgrund: Då 62 medlemmar beställt gruppavtal med Com Hem, går vi nu vidare, enligt beslut från årsmötet 14 juli 2016 och håller en extra stämma/årsmöte för att genomföra de förändringar som krävs. Vi kommer också att ta upp föreningen framtida syfte i övrigt. Dagordning […]

Mötet 25/8, kort summering

Angående mötet 25/8 för er som valt gruppavtal med Com Hem: Det gick som planerat. 61 personer vill ha gruppavtal med Com Hem. Vi jobbar vidare på att göra om Hangvar Fiber till en ekonomisk förening och 5-6 personer bildade en arbetsgrupp. Nuvarande styrelse träffar dessa i nästa vecka, 6/9 och tar ytterligare steg i […]

Viktigt informationsmöte för alla som anmält intresse för gruppavtal med Com Hem!

Plats: Kappelshamn, klubbhuset vid idrottsplatsen Tid: Torsdag 25 augusti klockan 19.00 Vi har tagit emot fler än 50 intresseanmälningar för gruppavtal med Com Hem. Det är därför nödvändigt att gå igenom den kommande förändringen av föreningen till en ekonomisk förening, vilket är ett krav för genomförandet. Vi ska också gå igenom hur man kopplar upp […]

Öppet Hus 9 augusti

Tycker du det är svårt med installation, 
val av tjänsteleverantör och gruppavtal? Kom till vårt Öppet Hus! Vi har representanter från Gotland Fiber/IP-Only och BRS på plats. Här kan du ställa frågor och få hjälp att ”komma igång”! Vi delar med oss av erfarenheter och kan hjälpa varandra. Det här mötet är till för alla slags […]

Styrelsen

 Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Övriga styrelse:
Suppleanter
Valberedning

Välkommen som medlem

Vår fiberförening för området Kappelshamn, Hall, Hangvar och Ireviken har nu övergått till att vara en ”Användarförening” för att ge stöd till medlemmarna medan Gotland Fiber genomför utbyggnaden för fiberanslutning i vårt område.

Vill du vara med i föreningen betalar du en medlemsavgift på 200 kronor. Sätt in 200 krbankgiro 165-9853, ange namn och fastighetsbeteckning!

Protokoll och andra dokument

Historik om föreningen

I inledningsskedet fick föreningen ett bidrag på 15.000 kronor beviljat från Leader, för att kunna göra en förstudie och fastställa att det fanns tillräckligt intresse i området. Vi kom fram till att intresset var tillräckligt stort för att gå vidare.

Under hösten 2015 kommer IP-Only/Gotland Fiber att påbörja projekteringen för att kunna lägga ner fiber. I början handlar det om att skriva markavtal och planera sträckningen. Enligt planen ska fibern ljus-sättas så att vi kan börja använda den i april–maj 2016.

Nu har vår fiberförening övergått till att bli en användarförening som kan föra medlemmarnas talan, samt medverka till att skriva gruppavtal med leverantörer av tjänster som vi vill använda i våra fibernät.

En medlemsavgift på 200 kronor per räkenskapsår kommer att tas ut. I övergångsfasen mellan helt och brutet räkenskapsår gäller avgift som betalats under 2015 fram till nästa årsmöte i juli 2016.