• Information från Hangvar fiberförening

Om användarföreningen Hangvar Fiber

I inledningsskedet fick föreningen ett bidrag på 15.000 kronor beviljat från Leader, för att kunna göra en förstudie och fastställa att det fanns tillräckligt intresse i området. Vi kom fram till att intresset var tillräckligt stort för att gå vidare.

Under hösten 2015 kommer IP-Only/Gotland Fiber att påbörja projekteringen för att kunna lägga ner fiber. I början handlar det om att skriva markavtal och planera sträckningen. Enligt planen ska fibern ljus-sättas så att vi kan börja använda den i april–maj 2016.

Nu har vår fiberförening övergått till att bli en användarförening som kan föra medlemmarnas talan, samt medverka till att skriva gruppavtal med leverantörer av tjänster som vi vill använda i våra fibernät.

En medlemsavgift på 200 kronor per räkenskapsår kommer att tas ut. I övergångsfasen mellan helt och brutet räkenskapsår gäller avgift som betalats under 2015 fram till nästa årsmöte i juli 2016.

Nyheter från föreningen

Enkel sammanfattning från årsmötet

Enkel sammanfattning från 
Årsmötet den 14 juli 2016 Detta är en första enkel sammanfattning och verksamhetsplan. Ett protokoll från Årsmötet kommer senare att läggas ut på hemsidan. Styrelsen inleder förhandling med Com Hem för ett gruppavtal. Planen är att det blir klart första veckan i augusti. (Det visade sig under årsmötet att intresse för gruppavtal […]

Kallelse till årsmöte

Datum: 14 juli 2016. Klockan 19.00 Plats: Hangvar Hembygdsgård Dagordning Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. Fastställande av röstlängd för mötet. Val av protokoll-justerare och rösträknare. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. Fastställande av dagordning. Styrelsens Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för verksamhetsåret. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret. Fråga om ansvarsfrihet […]

Fritidsboende – vilka alternativ finns för att se TV om man bara köper bredband?

Paul Stephansson har funderat över vilka TV-alternativ som finns för fritidsboende som enbart köper bredband. Här är hans spaning: TV-tittare med större krav på flexibilitet Som TV-tittare vill man nuförtiden se VAD man vill, NÄR och VAR man vill. Tittandet kommer också att kopplas ihop med sociala medier så att man ser vad andra tittar […]

Referat från informationsmötet 6 maj

Vi uppskattar att cirka 150 personer kom till informationsmötet den 6 maj i Kappelshamns Folkets Hus. Föreningens ordförande, Rune Kahlbom, började med att bland annat berätta att det är flera socknar/fiberföreningar som valt att låta IP-Only bygga och äga fibernäten. Han påpekade att det är en modell som passar särskilt bra när det som i vår […]

Informationsmöte om Gruppavtal

Välkommen till Hangvar Fiberförenings informationsmöte fredagen den 6 maj klockan 15 i Kappelshamn Folkets Hus Nu pågår dragningen av fiber för fullt i vårt område. Vi närmar oss tiden för installation. Eftersom vi valt ett öppet fibernät kan var och en välja mellan olika tjänsteleverantörer för bredband, telefoni och tv. På plats för att informera […]

Fibernedläggning, gruppavtal och kommande möten

Viktigt att vara överens med Gotland Fiber angående fibernedläggningen! På förkommen anledning ber vi var och en av er att säkerställa att ni är helt överens med Gotland Fiber/IP-Only om var fibern skall grävas ner på er tomt och fastighet – att exempelvis återställa ett felaktigt fällt träd är inte enkelt. Kontakta: kundfiber@brs.se eller ring […]

Rapport från Gotland fiber och Hangvar fiberförening

Fiberdragningen började i Kappelshamn under januari månad och är nu halvvägs till Hangvar. I Kappelshamn har man även börjat att dra in kanalisering till fastigheterna och fiberblåsningen i kanaliseringen börjar nu under Mars månad. Markavtal är i stort sett klara och det som återstår är markavtal för Ire och Ireviken. För dragning på respektive fastighet tar […]

Styrelsen

 Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Övriga styrelse:
Suppleanter
Valberedning

Välkommen som medlem

Vår fiberförening för området Kappelshamn, Hall, Hangvar och Ireviken har nu övergått till att vara en ”Användarförening” för att ge stöd till medlemmarna medan Gotland Fiber genomför utbyggnaden för fiberanslutning i vårt område.

Vill du vara med i föreningen betalar du en medlemsavgift på 200 kronor. Sätt in 200 krbankgiro 165-9853, ange namn och fastighetsbeteckning!

Protokoll och andra dokument

Historik om föreningen

I inledningsskedet fick föreningen ett bidrag på 15.000 kronor beviljat från Leader, för att kunna göra en förstudie och fastställa att det fanns tillräckligt intresse i området. Vi kom fram till att intresset var tillräckligt stort för att gå vidare.

Under hösten 2015 kommer IP-Only/Gotland Fiber att påbörja projekteringen för att kunna lägga ner fiber. I början handlar det om att skriva markavtal och planera sträckningen. Enligt planen ska fibern ljus-sättas så att vi kan börja använda den i april–maj 2016.

Nu har vår fiberförening övergått till att bli en användarförening som kan föra medlemmarnas talan, samt medverka till att skriva gruppavtal med leverantörer av tjänster som vi vill använda i våra fibernät.

En medlemsavgift på 200 kronor per räkenskapsår kommer att tas ut. I övergångsfasen mellan helt och brutet räkenskapsår gäller avgift som betalats under 2015 fram till nästa årsmöte i juli 2016.