• Information från Hangvar fiberförening

Om användarföreningen Hangvar Fiber

I inledningsskedet fick föreningen ett bidrag på 15.000 kronor beviljat från Leader, för att kunna göra en förstudie och fastställa att det fanns tillräckligt intresse i området. Vi kom fram till att intresset var tillräckligt stort för att gå vidare.

Under hösten 2015 kommer IP-Only/Gotland Fiber att påbörja projekteringen för att kunna lägga ner fiber. I början handlar det om att skriva markavtal och planera sträckningen. Enligt planen ska fibern ljus-sättas så att vi kan börja använda den i april–maj 2016.

Nu har vår fiberförening övergått till att bli en användarförening som kan föra medlemmarnas talan, samt medverka till att skriva gruppavtal med leverantörer av tjänster som vi vill använda i våra fibernät.

En medlemsavgift på 200 kronor per räkenskapsår kommer att tas ut. I övergångsfasen mellan helt och brutet räkenskapsår gäller avgift som betalats under 2015 fram till nästa årsmöte i juli 2016.

Nyheter från föreningen

Lägesbeskrivning 15 oktober

Den 10 oktober hade styrelsen och arbetsgrupp ett möte för att besluta om fort- sättningen efter resultat av intresseanmälningar för fiberanslutning. Intresset har betydligt ökat efter sommaren: Totalt antal fastigheter i området är 560 fastigheter av dessa är ca hälften fritidsboende. Svarat har 380 och av dessa är 277 fastigheter intresserade med ett svar Ja […]

Idag är sista september

Idag är sista september, dvs sista dagen för intresseanmälan. Det är fortfarande alldeles för många som inte svarat för att kunna fatta ett beslut om vi skall gå vidare med fiberprojektet eller inte. Statistik kommer i morgon, 1 oktober.

Status intresseanmälningar

Dagsfärska siffror på intresseanmälningar. Av 553 fastigheter har nu 52 procent lämnat intresseanmälan. Av dessa har 78 procent svarat ja/antagligen ja och de som säger nej är nu 22 procent. Vi väntar alltså fortfarande på svar från nästan hälften av fastighetsägarna. Senast sista september vill vi ha in intresseanmälan. Intresseanmälan är inte bindande utan bara […]

Kalkyl

Exempel på kalkyl från Bungefiber:

Statusrapport

2010 bildades den Gotländska sockenmodellen under begreppet: ALLA FÅR VARA MED—ALLA HJÄLPS ÅT—ALLA SKALL HA RÅD! Sockenmodellen skapades av Socknarna, Regionen och Länsstyrelsen för att ge landbygden samma möjligheter som tätorterna där fiber är en självklarhet. Fiber ökar möjligheten för en le- vande landsbygd och är ett måste framförallt för företag och skolor. Dessutom är ett […]

Möten i sommar

Kom och prata fiber: Hangvar Fiberförening och Gotlands Fiber bjuder in till Informationsmöten för området Kappelshamn, Hall, Hangvar och Ire/Ireviken. Torsdagen den 11 juli klockan 17.00  plats: Ire Kvarn Ireviken. Tisdagen den 16 juli klockan 19.00 plats: Hall bygdegård. Tisdagen den 23 juli klockan 17.00 plats : Hangvar bygdegård. Torsdagen den 25 juli klockan 17.00 OBS! […]

Projektstöd

Föreningen har fått beviljat från Leader Gotland 15.000 kronor.

Styrelsen

 Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Övriga styrelse:
Suppleanter
Valberedning

Välkommen som medlem

Vår fiberförening för området Kappelshamn, Hall, Hangvar och Ireviken har nu övergått till att vara en ”Användarförening” för att ge stöd till medlemmarna medan Gotland Fiber genomför utbyggnaden för fiberanslutning i vårt område.

Vill du vara med i föreningen betalar du en medlemsavgift på 200 kronor. Sätt in 200 krbankgiro 165-9853, ange namn och fastighetsbeteckning!

Protokoll och andra dokument

Historik om föreningen

I inledningsskedet fick föreningen ett bidrag på 15.000 kronor beviljat från Leader, för att kunna göra en förstudie och fastställa att det fanns tillräckligt intresse i området. Vi kom fram till att intresset var tillräckligt stort för att gå vidare.

Under hösten 2015 kommer IP-Only/Gotland Fiber att påbörja projekteringen för att kunna lägga ner fiber. I början handlar det om att skriva markavtal och planera sträckningen. Enligt planen ska fibern ljus-sättas så att vi kan börja använda den i april–maj 2016.

Nu har vår fiberförening övergått till att bli en användarförening som kan föra medlemmarnas talan, samt medverka till att skriva gruppavtal med leverantörer av tjänster som vi vill använda i våra fibernät.

En medlemsavgift på 200 kronor per räkenskapsår kommer att tas ut. I övergångsfasen mellan helt och brutet räkenskapsår gäller avgift som betalats under 2015 fram till nästa årsmöte i juli 2016.