• Information från Hangvar fiberförening

Om användarföreningen Hangvar Fiber

I inledningsskedet fick föreningen ett bidrag på 15.000 kronor beviljat från Leader, för att kunna göra en förstudie och fastställa att det fanns tillräckligt intresse i området. Vi kom fram till att intresset var tillräckligt stort för att gå vidare.

Under hösten 2015 kommer IP-Only/Gotland Fiber att påbörja projekteringen för att kunna lägga ner fiber. I början handlar det om att skriva markavtal och planera sträckningen. Enligt planen ska fibern ljus-sättas så att vi kan börja använda den i april–maj 2016.

Nu har vår fiberförening övergått till att bli en användarförening som kan föra medlemmarnas talan, samt medverka till att skriva gruppavtal med leverantörer av tjänster som vi vill använda i våra fibernät.

En medlemsavgift på 200 kronor per räkenskapsår kommer att tas ut. I övergångsfasen mellan helt och brutet räkenskapsår gäller avgift som betalats under 2015 fram till nästa årsmöte i juli 2016.

Nyheter från föreningen

Registrerad förening

Vi är nu registrerad som en ideell förening med namnet Hangvars Fiberförening med org. nr. 802471-2906.

Styrelsen

 Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Övriga styrelse:
Suppleanter
Valberedning

Välkommen som medlem

Vår fiberförening för området Kappelshamn, Hall, Hangvar och Ireviken har nu övergått till att vara en ”Användarförening” för att ge stöd till medlemmarna medan Gotland Fiber genomför utbyggnaden för fiberanslutning i vårt område.

Vill du vara med i föreningen betalar du en medlemsavgift på 200 kronor. Sätt in 200 krbankgiro 165-9853, ange namn och fastighetsbeteckning!

Protokoll och andra dokument

Historik om föreningen

I inledningsskedet fick föreningen ett bidrag på 15.000 kronor beviljat från Leader, för att kunna göra en förstudie och fastställa att det fanns tillräckligt intresse i området. Vi kom fram till att intresset var tillräckligt stort för att gå vidare.

Under hösten 2015 kommer IP-Only/Gotland Fiber att påbörja projekteringen för att kunna lägga ner fiber. I början handlar det om att skriva markavtal och planera sträckningen. Enligt planen ska fibern ljus-sättas så att vi kan börja använda den i april–maj 2016.

Nu har vår fiberförening övergått till att bli en användarförening som kan föra medlemmarnas talan, samt medverka till att skriva gruppavtal med leverantörer av tjänster som vi vill använda i våra fibernät.

En medlemsavgift på 200 kronor per räkenskapsår kommer att tas ut. I övergångsfasen mellan helt och brutet räkenskapsår gäller avgift som betalats under 2015 fram till nästa årsmöte i juli 2016.