• Information om IP Only Gotland

Information om fiberbygget i Hangvar, Hall, Kappelshamn, Häftings, Elinghem och Ireviken

Gotland Fiber ingår i IP-Onlygruppen som satsar stort på fiberförläggning på flera håll i landet. IP-Only bildades 1999, är baserat i Uppsala och driver förutom ett antal öppna stadsnät ett nordiskt fiberstamnät som levererar kapacitet till några av världens största operatörer och företagskunder med extrema krav. IP-Only ägs sedan sommaren 2013 av EQT som är en del av Wallenbergsfären. Med IP-Only har man en uttalad ambition att skapa en stark, alternativ aktör på den svenska fibernätsmarknaden.

Den kritik som nyligen, september 2018, framförts i media kring IP-Only är beklaglig men berör inte på något sätt vår förening.

Ett skäl  att vi inte har haft dessa problem är att   IP-Only förhandlade med Gotlands Fiber inte med den enskilde fastighetsägaren.

IP-Only äger det öppna nätet och hyr ut det till olika tjänsteaktörer. Vår förening använder sig av ComHem som då betalar till IP-Only.

Vi betalar till ComHem genom vår förening, Hangvar Fiber.