Har du fått brev från IP-Only?

Har du fått brev med avtal och besvarat det? Bra! IP-Only har nu skickat ut brev till alla fastighetsägare i området Hall och Hangvar inkl Kappelshamn. För fritidsboende har det  skickats till hemadressen. Om du inte har fått brev ännu är det viktigt att du hör av dig. Om du inte har fått något brev beror det  på att du inte finns med i vår adresslista, då måste den uppdateras. Det kan t.ex. bero på att du nyligen ändrat hemadress, köpt fastigheten, byggt nytt eller att du inte hade kommunal sophämtning då listan togs fram.