Informationsmöte om Gruppavtal

Välkommen till Hangvar Fiberförenings informationsmöte fredagen den 6 maj klockan 15 i Kappelshamn Folkets Hus

Nu pågår dragningen av fiber för fullt i vårt område. Vi närmar oss tiden för installation. Eftersom vi valt ett öppet fibernät kan var och en välja mellan olika tjänsteleverantörer för bredband, telefoni och tv.

På plats för att informera och svara på frågor, finns förutom representanter från styrelsen också representanter från Gotland Fiber/IP-Only och BRS.

Program

  • Information och frågor relaterat till installation av Fiber.
  • Öppet nät och dess fördelar, samt val av tjänsteleverantörer.
  • Gruppavtal: en möjlighet och dess fördelar.
  • Presentation av olika erbjudanden av Gruppavtal.
  • Frågor och svar angående val av Gruppavtal.
  • Sammanfattning: Vad sker nu?