Kallelse Årsmöte i Hangvar Fiberförening – 16 juli

Tid: Torsdag 16 juli 2015, kl 19.00

Plats: Hangvar Bygdegård

Årsmöte enligt föreningens nya stadgar.

Föreningen går nu in i en ny roll och blir en användarförening som kan föra gruppens talan gentemot Gotland Fiber/IP-Only och tjänsteleverantörer.

Tommy Andersson, ansvarig för Gotland Fiber, deltar för att informera om arbetet samt svara på frågor.

Nya styrelsemedlemmar kommer att väljas in. Förslag på ordförande och styrelsemedlemmar välkomnas av valberedningen – kontakta Berra Sandström 070-523 39 19, berra@kappelshamn.se
Dagordning samt Verksamhetsberättelse kommer att finnas på föreningens hemsida före den 1 juli.

Information finns på hemsidan www.hangvarfiber.se
Medlemmar och övriga med intresse för fiberanslutning hälsas välkomna till Hangvar Fiberförenings årsmöte!

Styrelsen