Kallelse Årsmöte i Hangvar Fiberförening

Tid: Tisdagen den 28 april klockan 19.00
Plats: Hangvar Bygdegård

Fiberföreningen går nu in i fas 2 för genomförande med Gotland Fiber/IP-Only. Detta innebär att föreningens målsättning till viss del kommer att förändras.
Dagordning samt Årsberättelse kommer att finnas på Föreningens hemsida före den 15 April. Motion eller motsvarande skall vara föreningen tillhanda före den 18 april via mail eller brev. Information finns på hemsidan www.hangvarfiber.se

Styrelsen önskar medlemmar, samt övriga med intresse för anslutning, välkomna till föreningens årsmöte.
Hälsningar Styrelsen

PS. Vi planerar också ett årsmöte den 16 juli.