Lägesbeskrivning 15 oktober

Den 10 oktober hade styrelsen och arbetsgrupp ett möte för att besluta om fort- sättningen efter resultat av intresseanmälningar för fiberanslutning.

Intresset har betydligt ökat efter sommaren: Totalt antal fastigheter i området är 560 fastigheter av dessa är ca hälften fritidsboende. Svarat har 380 och av dessa är 277 fastigheter intresserade med ett svar Ja och 103 har svarat nej till fiber.

Att ca 50% svarat positivt är lägre än vi hade hoppats på då de flesta föreningar har från början fått ca 65% ja svar. Däremot är antalet fastigheter ja högre än i andra områden samtidigt som antal fritidsboende är högre som förmodligen gör att den procentuella talet är lägre jämfört med andra områden.

 Vad händer?

Styrelsen har tagit beslut att gå vidare för att kunna göra en bra kostnadskalkyl re- laterat till nu läget av intresseanmälningar. Detta arbete skall kunna vara genomfört i slutet av december.

  • Samtliga intressen läggs ut på en digitalkarta för att beräkna avstånd för gräv- ning och fiber anslutningar.
  • Möten med olika operatörer för att mera i detalj studera kostnaderna.
  • Möten med föreningar/Bredband Gotland för att ta vara på erfarenhet och kostnader.
  • Möten med företag för grävning och fiberdragning.
  • Möten med Region och Länsstyrelsen angående bidrag , samt möte med ban- ker för finansiering.
  • Möte med skatteverket angående möjlighet för skatteavdrag enligt nya regler?
  • Möte med Stenkyrka och Lärbro för samarbete i områden i gränserna mellan socken gränserna.

Med ovanstående information i slutet av december 2013 bör vi ha en klar bild av möjligheterna att gå vidare med ett genomförande.

Vad betyder det att gå vidare med ett genomförande?

En ekonomisk förening bildas januari 2014 och vår nuvarnade ideella förening av- slutas. Den nya förening kommer att bestå av de som är intresserade av fiber och en ny styrelse bildas. Nya arbetsgrupper bildas för olika arbetsuppgifter. Förmodligen blir det en medlemsavgift på 200:- för att finansiera föreningen fram till beslut om grävande. Vi räknar med att sätta upp ett kontaktnät (mail, brev, telefon, samtal) för samtliga medlemmar för att genomföra en dialog, beslut, förslag, kostnader, offer- ter etc.

Även hemsidan kommer att ge information om vad som händer.

Förhoppningen är att under sommarmånaderna 2014 kunna fastställa kostnader för att skriva avtal så att vi kan börja grävandet under hösten 2014.

Hälsningar Styrelsen