Lägesrapport februari 2015

Hangvar Fiberförening har nu fått sammanställningen från IP-Only/Gotlands fiber. Deras sammanställning visar på 50% anslutningsgrad för vårt område. Detta är tillräckligt  för att genomföra projektet, men en besvikelse då vi enligt föreningens databas har över 65% intresseanmälningar och det är förvånande om så många som ca 75 fastighetsägare hoppat av, särskilt som vi i föreningen fått flera intresseanmälningar under hösten 2014 liksom under början av 2015.

Det verkar som om en del har missat att sända in den formella beställningen till IP-Only eller så kan det vara så att man inte fått brevet, kanske har beställningsblanketten inte kommit till rätt adress?

Föreningen arbetar nu med att följa upp och jämföra vår lista med intresseanmälningar med listan från IP-Only. Vi tror och hoppas att det kan bero på felaktig sortering av anmälningar hos IP-Only, men det finns också andra möjligheter till skillnaderna mellan intresseanmälningar och faktiska beställningar. Vi undersöker detta!

Checklista:

  • Har du fått brevet med beställningsblankett, skickat in beställning och fått bekräftelse från IP-Only: kontrollera att BÅDE fastighetsbeteckning och belägenhetsadress är angivna och riktiga. Om inte, kontakta IP-Only!
  • Har du inte fått brevet med beställningsblankett: hör av dig till Hangvar Fiberförening och IP-only!
  • Har du gjort intresseanmälan till Hangvar Fiberförening, men sen ändrat dig så att du inte vill ha fiberanslutning skulle det underlätta för oss om vi fick information om detta! Tack snälla!
  • Har du skickat in beställning till IP-Only men inte fått någon bekräftelse, kontakta IP-Only.
  • Har du just flyttat in eller känner någon som just har gjort det – kontakta både Hangvar Fiberförening och IP-Only!

Kontaktpersoner:

Hangvar Fiber, Rune Kahlbom, 070-2017905, rune.kahlbom@telia.com
IP-Only, Tommy Andersson, 070-2116985, tommy.andersson@ip-only.se

Priser

De priser som gäller är att från 50% anslutning kostar det 18.000 kr och når vi upp till 65% anslutning 16.500 kr. Därför är det viktigt att så många som möjligt är med redan från start när vi börjar lägga ner fiber. Om man i efterhand ångrar sig och vill vara med bedömer vi att priset kan komma att ligga på cirka 28.000 kr.

Årsmöte i april och Extra årsmöte i sommar

Vi vill passa på att informera om att vi kommer att kalla till ordinarie årsmöte i april och ett extra årsmöte under sommaren.