Mötet 25/8, kort summering

Angående mötet 25/8 för er som valt gruppavtal med Com Hem:
Det gick som planerat. 61 personer vill ha gruppavtal med Com Hem. Vi jobbar vidare på att göra om Hangvar Fiber till en ekonomisk förening och 5-6 personer bildade en arbetsgrupp.

Nuvarande styrelse träffar dessa i nästa vecka, 6/9 och tar ytterligare steg i processen så att allt är förberett till en extra stämma, som kommer att genomföras inom kort. På den stämman ska det formella beslutet om att bilda ekonomisk förening fattas, den nuvarande styrelsen avgår och en ny väljs in.