Nu äntligen börjar det synas att fiberbygget i ert område närmar sig.

Arbetet med markavtal och projektering av sträckningen är i full gång, vi börjar i Kappelshamn och Hangvar/Hall. Vi skall gå in med fibersignalen i Kappelshamn och bygger sen oss vidare in i området.

Tomtprojekteringen har varit igång under några veckor. Det innebär att fastighetsägaren blir kontaktad av en representant som kommer och tittar på tomten för att tillsammans med fastighetsägaren hitta bästa framkomliga väg till huset.

För att kunna ta oss fram genom terrängen med våra grävmaskiner och fordon börjar vi även röja där det behövs.

Arbetet med markavtalen, tomtprojekteringen och röjningen kommer att fortgå under november och framåt. Grävmaskinerna kommer att börja rulla in runt årsskiftet.

När grävmaskinerna har gjort sitt och rören är nedlagda i ett område kommer fiberblåsningen igång och sedan blir fastighetsägaren kontaktad för installation och uppkoppling.

Vi kommer att installera fiber, göra klart och ljussätta fibern hos kunderna kontinuerligt efterhand som varje delområde blir klart, vår plan är att de sista kunderna i hela föreningens område skall vara uppkopplade i Juni 2016.

Det som kan störa tidsplanen är givetvis vädret men om vår förhoppning om en mild snöfattig vinter besannas, så kommer alla i området att ha bredband till sommaren.