Ny styrelse, ny inriktning

På extrastämman den 28 september genomfördes de förändringar som är en följd av att föreningen nu övergår till att främst vara en förening som administrerar gruppavtalet med Com Hem, men det finns också andra anledningar till att fortsätta att vara medlem i föreningen.

Den gamla styrelsen har nu ersatts av en ny. Det är upp till den nya styrelsen att besluta vilken inriktning de ska ha.

För dig som är intresserad av vad som hände på mötet, finns nu ett protokoll från extrastämman utlagt.