Ordförande har ordet – årsmöte m.m.

Sammanfattning från Årsmötet

Tisdagen den 28 april hade föreningen sitt årsmöte i Hangvar bygdegård dit cirka 90 personer kom. Det var trångt och varmt men en mycket bra stämning med stort intresse från deltagarna som bidrog med många positiva frågor och diskussioner.

En mera detaljerad sammanfattning kommer på hemsidan under maj månad tillsammans med protokoll från mötet.

På mötet beslöts att föreningen i fortsättningen kommer att ha brutet räkenskapsår vilket innebär att följande årsmöten kommer att genomföras under sommarperioden så att fritidsboende kan deltaga. Detta innebär att föreningen redan i sommar, 2015, kommer att ha ett nytt årsmöte, då även Gotland Fiber kommer att delta. Nuvarande styrelse samt ytterligare några personer valdes in i styrelsen fram till sommarens årsmöte, då det blir nyval av en styrelse på två år.

Nuläge Gotland Fiber och antal anslutningar

Gotland Fiber/IP-Only, som kommer att äga nätet, har påbörjat projekteringen av  fibernätet  med nuvarande beställningar för anslutning som ligger över 50%, förmodligen något över 60% där föreningen och Gotland Fiber tillsammans arbetar för att komma över 65% anslutning så att vi kan räkna med en anslutningskostnad på 16.500 kr.

När Gotland Fiber stänger för beställningar med nuvarande pris är osäkert men det börjar närma sig ”fem i tolv” så jag uppmanar samtliga i området att ta tillfället i akt, då det visat sig att det har blivit en kostnad på 10.000–15.000 kr extra vid anslutning i efterhand i andra områden

Föreningens nya målsättning/Ändamål som togs under Årsmötet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen som användare av bredbandskommunikation i fibernätverk, vi är en Användarförening. Användarföreningen har som syfte ge stöd till medlemmarna relaterat till operatören Gotland Fiber samt tjänsteleverantörerna i det öppna nätverket. Som användarförening ges också möjlighet till gruppavtal för tillgång till olika tjänster.

Verksamhetsplan som antogs på Årsmötet, sammanfattning 

  • Genomförande av föreningens nya ändamål och målsättning.
  • Brutet räkenskapsår vilket innebär att årsmötet kommer att hållas under sommaren då även fritidsboende kan deltaga.
  • Föreningen ska aktivt arbeta med Gotland Fiber för att nå 65% anslutning så det lägre priset för anslutning på 16500:- uppnås.
  • Samarbeta med Gotland Fiber samt deras partner BRS för planering och markavtal.
  • Genomföra nytt årsmöte i sommar 2015 med info från Gotland Fiber samt relaterat till bruten årsredovisning. Val av ny Styrelse för kommande två åren.
  • Starta möten med olika tjänsteleverantörer.

Varning för oseriösa låneerbjudanden!

Några medlemmar har fått låneerbjudande från personer som verkar tvivelaktiga. Det föreningen kan råda till är att ansöka om lån via Gotland Fiber eller egen bank.

Bredbandsdebatt i Sverige

Under den senaste månaden har det varit en debatt om bredbandsnätet i Sverige. Det är viktigt att man inte blandar ihop problemen utan klart anger skillnaderna mellan fibernät och det mobila nätet.

Ett exempel är begreppet fri surf som inte finns längre från operatörerna och det gäller bara det mobila nätet, inte fibernätet. I det mobila nätet delar alla mottagare som är uppkopplade till en mast på hastigheten vilket också betyder att ju fler som är uppkopplade och ju längre tid, så sjunker hastigheten och du måste då vara uppkopplad längre för att få din information från nätet. Systemet biter sig själv i svansen!!! Avtalen medger också endast nedladdning av begränsad mängd data och kommer man över den gränsen och vill ha mer, får man betala extra.

I ett fibernät vet den enskilde abonnenten vilken hastighet man betalar för, exempelvis 100Mbit/s och det finns ingen gräns för hur mycket information man får ladda ner. Det blir enkelt att använda olika tjänster, alltifrån internetbank till filmkanaler. Man riskerar inte att ”fastna i trafikstockning” såsom användare av mobilt internet gör och man behöver inte hålla koll på hur mycket man har använt internet.

En avgörande faktor för fiberanslutning alltså. Samtidigt är förstås det mobila nätet viktigt för det mobila användandet.

Föreningen studerar också det utvecklingen av att fibernätet för Gotland blir mer och mer viktigt för övervakning och service till de äldre.

10 maj 2015

Rune Kahlbom, ordförande