Projektstöd

Föreningen har fått beviljat från Leader Gotland 15.000 kronor.