Rapport från Gotland fiber och Hangvar fiberförening

Fiberdragningen började i Kappelshamn under januari månad och är nu halvvägs till Hangvar.

I Kappelshamn har man även börjat att dra in kanalisering till fastigheterna och fiberblåsningen i kanaliseringen börjar nu under Mars månad.

Markavtal är i stort sett klara och det som återstår är markavtal för Ire och Ireviken.

För dragning på respektive fastighet tar Gotland Fiber och BRS kontakt med respektive fastighetsägare för att tillsammans bestämma dragningen av kanaliseringen på fastigheten samt dragning in i huset. Detta sker steg för steg efter hand som projektet fortskrider. I en del fall har BRS/IP-only sänt ett brev till fastighetsägare med: ”Inför tomtprojektering…” där de ber att fastighetsägare ritar in dragning på sin tomt. Är du osäker på hur det skall göras och kan göras är det viktigt att du kontaktar BRS så att missförstånd eller fel undviks!

Kontakt för dragning på fastigheten etc är: kundfiber@brs.se eller ring BRS växel 0498-657550.

Uppskattad tidsplan

PlatsDragning på fastighetAnslutning
Kappelshamnmarsapril
Hangvaraprilmaj
Hallmajjuni
Häftingsmajjuni
Elinghemjunijuli +/– 1 månad
Ire/Irevikenjuni/julijuli/aug +/– 1 månad