Referat från informationsmötet 6 maj

Informationsmöte Hangvar Fiberförening 6 maj 2016. Här håller deltagarna på att fylla lokalen. När mötet började var lokalen full och det var till och med några på läktaren.

Informationsmöte Hangvar Fiberförening 6 maj 2016. Här håller deltagarna på att fylla lokalen. När mötet började var lokalen full och det var till och med några på läktaren.

Vi uppskattar att cirka 150 personer kom till informationsmötet den 6 maj i Kappelshamns Folkets Hus.

Föreningens ordförande, Rune Kahlbom, började med att bland annat berätta att det är flera socknar/fiberföreningar som valt att låta IP-Only bygga och äga fibernäten. Han påpekade att det är en modell som passar särskilt bra när det som i vår förening finns många som är fritidsboende, för då är det svårt att lägga in eget arbete i större omfattning.

Tommy Andersson från IP-Only Gotland konstaterade inledningsvis att vårt område är stenigare än de räknat med, och då hade de ändå räknat med att här skulle vara stenigt…

Han berättade också att de har en eftersäljperiod fram till 3 juni, då det fortfarande går att beställa fiberanslutning för 16.500 kr. Sen stängs möjligheten HELT och vill man efter det ansluta sig till områdets fibernät så tar det minst ett år innan nya anslutningar kan läggas till.

Hur går grävningen på tomter till?

Först görs en tomtprojektering tillsammans med fastighetsägaren. När borrningen i väggen – för att kunna få in fibern i huset – ska göras, måste de komma in, så om fastighetsägaren inte kan närvara, behövs nycklar eller någon som kan låsa upp. Platsen för ljusomvandlaren/omvandlar-boxen ska beslutas av IP-Only.

I avtalet står att IP-Only gör en ”grov återställning” på tomten. Det innebär att man täcker över med det som man grävt upp, fastighetsägare måste själv göra det sista och kanske ha på gräsfrön. (Dock är det mycket olika hur stora ”spår” det blir. I trädgårdar med jord blir det i princip bara ett spår som snabbt växer igen, men när det är sten i marken blir det förstås synligare spår)

När kopplas fibern på?

I Kappelshamn håller IP-Only Gotland på att koppla in noden (centralen) och fibern bör vara klar att använda innan juni. Föreningens område kommer att ha en nod i Kappelshamn och en i Ire. Halva Hangvar socken kommer att gå på Kappelshamns nod, den andra halvan kommer att gå på Ires nod.

Hur får IP-Only Gotland betalt sen när allt är igång?

När fibern är igång så betalar varje fastighetsägare sin räkning som vanligen är på 16.500 kr till IP-Only Gotland. Detta är en engångskostnad. Därefter tickar IP-Onlys ”taxameter” när fibern används till olika tjänster och då får IP-Only Gotland sin del av tjänsteleverantörerna.

Viktigt att tänka på vid övergång till fiberanslutning!

  1. Stäng inte ner din nuvarande anslutning för telefoni och bredband innan du vet att det nya fungerar. Det kan vara inkörningsproblem de första veckorna, då du kan behöva din gamla anslutning för att inte stå utan telefoni och bredband!
  2. Vill du behålla ditt nuvarande telefonnummer för fast telefoni? Då ska du se till att ditt telefonnummer porteras till ditt nya telefoniavtal. Om du bara säger upp ditt nuvarande telefoniavtal så försvinner ditt telefonnummer.

Varför väljer en del gruppavtal?

De gruppavtal som styrelsen förhandlat med tjänsteleverantörer om, är sk Triple Play och innehåller telefoni, tv och bredband. Det är inget självändamål för styrelsen med gruppavtal, utan det är helt upp till er som är medlemmar att berätta om ni vill ha gruppavtal och så får vi i styrelsen agera efter era önskemål.

IP-Only Gotland levererar ett öppet fibernät där varje fastighetsägare måste fatta ett eget beslut om tjänsteleverantör. Gruppavtal är inget måste, men en möjlighet. För att gruppavtal ska kunna tecknas krävs att tillräckligt många är intresserade.

Det finns ekonomiska vinster att göra med gruppavtal, motprestationen är att man tecknar ett avtal på 3 år, plus att föreningen måste hantera fakturor. De flesta fiberföreningar på Gotland har 3-åriga gruppavtal idag, men det finns också föreningar där intresset varit lågt.

Vad innebär gruppavtal för Hangvar fiberförening?

Om tillräckligt många är intresserade och vill gå vidare med att teckna gruppavtal, måste föreningen ombildas till en ekonomisk förening, bestående av dem som vill teckna gruppavtal, vilket betyder att också styrelseposterna sannolikt förändras.

Den ekonomiska förening som bildas har ansvar för att gruppfakturan till tjänsteleverantören betalas, vilket inkluderar att få in pengar från övriga medlemmar. Förslagsvis sköts detta genom att föreningen köper in faktureringstjänster och lägger på 25–50 kr i administrativ avgift på varje faktura som skickas ut, för att finansiera detta.

Information om de gruppavtals-förslag som föreningen fått, skickas enbart ut med e-post och i några fall med brev, därför att vi av konkurrensskäl inte kan lägga ut de avtal som vi fått av tjänsteleverantörerna här på hemsidan. Vi kommer att göra ett nytt utskick med denna information.

Vi rekommenderar vår Facebook-grupp Hangvar Fiberförening, då det är ett utmärkt forum för att hålla sig informerad och enkelt kunna ställa frågor.