Senaste nytt 12 december

Den senaste tiden har möjligheter skapats för det som kallas öppna system, med andra ord betyder det att fastighetsägaren har helt eget val att välja operatör för öns- kade tjänster. I dag är det ca 5 olika operatörer som man kan välja mellan och där uppsägningstiden ligger mellan 1 till 3 månader. Intresset och nödvändigheten för fö- reningen att äga nätet minskar om ovanstående kan fungera ur konkurrenssynpunkt för framtiden och undvikande av avtal på 5 till 10 år. Samtidigt som fritidsboende kan göra sina egna val relaterat till sitt behov.

Anslutningskostnaden på ca 15.000:- ser också i detta läge att vara relevant.

Med anledning av ovanstående har vi tagit beslut att förlänga utvärderingstiden till månadsskiftet februari-mars 2014.

Nyckelfaktorer att utvärdera: Utgångsvärde, anslutningsavgift ca 15.000 kronor,

  • Föreningen äger fibernätet och ansvarar för kontrakt med operatör. Möjlighet för öppet system finns men har troligtvis begränsningar.
  • Föreningen överlämnar intresseunderlaget med allt underlag till en Nätleveran- tör som kan erbjuda öppet system i konkurrens. I dag finns två etablerade när- leverantörer på Gotland.
  • Föreningen äger nätet men genom en framtida nätleverantör har en avsiktsför- klaring om övertagande efter 7 år. Närleverantören har dock från början driftan- svar som om man äger nätet. Med denna metod får samtliga fastighetsägare tillgång till öppet system. Denna metod valdes av Sudret för att få tillgång till dessa 2000:- finansiering per fastighet. Vad betyder det för oss i dag är osäkert i sin jämförelse.

Vi har i dag ca 55% som visat intresse och detta är ok för ett genomförande i en eller annan form enligt ovanstående alternativ.

DOCK- vi rekommenderar fler att ansluta sig. De som inte visat intresse eller sagt nej och i ett senare läge vill ha anslutning så kommer kostnaden för anslutning att bli ca

10.000 kronor högre än den avgift enligt ovan oberoende av slutlig lösning. Detta betyder att intresseanmälan är öppen tills att föreningens förslag till modell är klar i slutet av februari 2014.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! /Styrelsen