Skyltar

Vill du ha en fiberskylt?

Kanske har du sett skyltarna som finns uppsatta lite varstans i området. De visar att här bor någon som vill ansluta sig till fiber. Om du också vill sätta upp en skylt vid din infart så finns skyltar att hämta vid Hangvar bygdegård, vid Kappelshamns sportklubbs hus och hos Rune Kahlbom på Ire. Det går också att få den levererad och uppsatt om du hör av dig.