Statusrapport

2010 bildades den Gotländska sockenmodellen under begreppet: ALLA FÅR VARA MED—ALLA HJÄLPS ÅT—ALLA SKALL HA RÅD!

Sockenmodellen skapades av Socknarna, Regionen och Länsstyrelsen för att ge landbygden samma möjligheter som tätorterna där fiber är en självklarhet. Fiber ökar möjligheten för en le- vande landsbygd och är ett måste framförallt för företag och skolor. Dessutom är ett solidariskt genomförande av stor vikt under begreppet ALLA.

Idag 2013 är 28 socknar i drift med fiber och har i genomsnitt en anslutning av 70-80% av fas- tigheterna.

Hangvar fiberförening bidades för 6 månader sedan och täcker Hangvar och Hall, vilket innebär området från Kappelshamn till Ireviken. Föreningen har nu haft 7 informationsmöten på olika platser i området, tagit fram en folder som delats ut i samtliga brevlådor till fastighetsägarna samt en hemsida: www.Hangvarfiber.se.

Intresseanmälningar kommer kontinuerligt in men fortfarande är det många som saknas. Det är få som säger nej. Det är av stor vikt att samtliga i området svarar på Intresseanmälan oberoende om det är ja eller nej. Vi ber er att snarast svara och hjälpa till med behovsnivån och planeringen med genomförandet. VI BEHÖVER ERT SVAR FÖRE DEN 30 SEPTEMBER då vi därefter börjar vår planering.

Planering är att i december gå över till en ekonomisk förening för att gå vidare in i fas 2 vilket innebar att de som visat intresse för fiber blir medlem av denna förening och kan då påverka den fortsatta utvecklingen till ett genomförande med förhoppningen att kunna börja grävandet under andra halvan av 2014. Detta förutsätter givetvis att det kommer in flera intresseanmälningar.

Intresseanmälan är inte bindande i denna fas , men av stor vikt för vidare arbete , information till de intresserade samt att kunna påverka genomförandet genom ett medlemskap i föreningen.

Kostnader för er fiber

Kostnaden för anslutning är relaterat till erfarenheten från de socknar som i dag har fiberanslut- ning som är 15000.- vår målsättning är att göra detta möjligt och antalet anslutningar är givetvis en avgörande faktor.

Erfarenheterna från socknar som nu är i drift visar att de som i efterhand vill ansluta sig kan de verkliga kostnaderna uppgå till 40-50 tusen kronor. Några väljer därför att få fiber till tomtgrän- sen för att senare ta beslut om operatörtjänster. I föreningen hoppas vi att vi kan påbörja gräv- ningen under 2014 för att inte riskera att bidragen i dag på ca 10.000:- per anslutning förändras.

Kostnaden per månad är för TV , Bredband och Telefon 350.- som är standard för de som nu är anslutna. Bindningstiden från Telia i dag är 10 år och vår målsättning är att den skall inte vara längre än 5 år viket vissa socknar uppnått.

För fritidsboende räknar vi med separata villkor med operatör för den tid man vistas på Gotland. Det finns olika finansieringsmodeller som kan skapas om det är av intresse.

Faktaruta – Varför fiber?

UTVECKLINGEN för IT och informationshantering fortsätter att öka i hastighet. Några ex- empel: smarta TV apparater , mjukvara etc laddas inte ner utan används vid behov från nätets så kallade MOLN. Möjligheterna till interaktiv

  • distanssjukvård
  • äldrevård
  • utbildningsmetoder.

Skillnaden mellan fiber och det mobila 4G-nätet är relaterat till de fysikaliska lagarna. I fiber kan informationen färdas med en hastighet motsvarande ljusets 300.000km/sek. eller 15 Tbits/ sek.

Fiber är en förutsättning för bredband/internet och på Gotland har vi ett bra stamnät av fiber där samtliga telefonstationer och 4Gmaster har fiberanslutning. Så nu handlar det om att vi får fiber även in till våra fastigheter. I tätorter och städer är fiberanslutning till fastigheterna i dag en självklarhet. Så varför skall vi inte ha fiberanslutning till våra fastigheter på den Gotländs- ka landsbygden?

Samtliga telefonstationer har i dag en kapacitet för anslutning av fiber med 1Gbits/sek till slu- tanvändare och kan byggas ut för större kapacitet. I vårt område finns det telefonstationer i Ire, Hangvar, Hall och Kappelshamn.

4G-nätet var tänkt för 100Mbits /sek men av många praktiska orsaker har fler begränsningar genomförts som gör att max för landsbygden är 40Mbits/sek och för tätorter 80. Denna has- tighet som finns per mast måste sedan delas med alla som kopplar upp sig . På grund av kost- naderna, energiförbrukning kapacitet har samtliga operatörer kommit överens om att maxdata mängd per månad skall begränsas till 10Gbits vilket minskar möjligheten för TVtittande och att ladda ner filmer. För att öka hastigheten på 4G behövs tätare med master och närmare fas- tigheterna samt att öka energin som givetvis ökar kostnaderna.

För Fiberanslutning finns givetvis inte ovanstående begränsningar. Begränsningen är övergri- pande ljusets hastighet som gör att investeringen i ljusfiber blir en säker och långsiktig inve- stering!

ADSL: Anslutning genom det existerande kopparnätet kan max ge en hastighet på 8 Mbits/sek och i allmänhet lägre på grund av avstånd från telefonstationen . I många fall är koppar- ledningen en luftledning som påverkas av åskväder som då slår ut modemet. I dag en stor kostnad för Telia som nu ger vädervarning till alla ADSL användare.

Kopparnätet kommer förr eller senare att stängas ner.

Med vänlig hälsning!
Hangvar Fiberförening