Vi borrar hålet i er husfasad!

En viktig nyhet är att Gotland Fiber/IP-Only har beslutat att vi tar hand om borrningen av hålet i er husfasad och detta kommer att ingå i priset som är 16.500:- / anslutning. På det viset kan vi säkerställa att borrningen görs på rätt sätt och får rätt lutning.