Vi rekommenderar IP-Only/Gotland Fiber

BÄSTE FASTIGHETSÄGARE!

Beslut/Rekommendation för fiber i Hangvar socken, Hall socken och Kappelshamn från Hangvar Fiberförening.

Bakgrund

För drygt ett år sedan bildades Hangvar Fiberförening. Cirka 10 medlemmar har varit aktiva i styrelse och arbetsgrupp. Dessa har genomfört grundläggande informationsarbete, samlat in intresseanmälningar och gjort en kanaliseringskarta, samt utvärderat olika möjligheter för att anlägga fiber relaterat till programmet Gotlandsmodellen.

Föreningen har genomfört 10 informationsträffar, gett information genom hemsidan och Facebook, samt via brev och informationsblad. För styrelsen och arbetsgruppen har 15 möten genomförts samt ett antal möten med nätleverantörer. Föreningen har fått hjälp med finansiering genom Leader enligt Gotlandsmodellen, samt frivilligt arbete med ca 1000 arbetstimmar. Målsättningen har varit att få en klarhet i om intresset från fastighetsägarna i området är tillräckligt stort för att vi ekonomiskt kan genomföra ett fiberprojekt.

I området finns 500 fastighetsägare, där ca 50% är fritidsboende vilket betyder att de fritidsboendes behov och krav på flexibel uppkoppling till tjänsteleverantör har varit avgörande för ett genomförande. Vad gäller kostnad för anslutning har målsättningen varit 15000:- per fastighet under förutsättning att intresset överstiger 65% och att fibern når fram till tomtgräns. Detta baserades på ett genomsnitt från övriga föreningar som genomfört fiberprojekt.

Föreningen har fört en dialog med flera möjliga leverantörer men i huvudsak Skanova, Telia samt IP-Only.

Alternativen har varit modeller som byggt på följande delar:

  • Att föreningen bygger och äger nätet.
  • Att äga vissa delar av nätet, som kanaliseringen.
  • Att ta på sig delar av driftansvar.
  • Att hyra ut nätet.
  • Eller att i samarbete genomföra projektet, men låta ägandet, byggande samt drift tillhöra en erfaren nätleverantör (ett steg ifrån Gotlandsmodellen som innebär att möjligt bidrag blir kraftigt begränsad).

Att äga etc enligt Gotlandsmodellen kräver ca 40 000 timmar frivilligt arbete enligt erfarenhet från övriga föreningar, samt att föreningen tar ansvar för ägandet och drift. En modell som gjort att fiber blivit genomförbart på många områden på Gotland.

Problemen för området Hangvar Fiberförening är att ca 50% av fastigheterna är för fritidsboende och därför är den frivilliga arbetsinsatsen som krävs förmodligen inte realistisk att uppnå. Vid möten har de närvarande varit eniga om att de inte vill eller har tid att bidra med en så stor egen arbetsinsats.

Rekommendation från Styrelsen

Styrelsens rekommendation är att låta IP-Only/Gotlands Fiber äga och bygga nätet. (IP-Onlys lokala avdelning är Gotlands Fiber)

IP-Only är den nätleverantör som utmanar Skanova och därmed Telia. De har ett stamnät som finns på Gotland som landar från fastlandet uppe vid Ar/Fårösund.

Motivering

IP-Only erbjuder en lösning för öppen fiber där flera tjänsteleverantörer kan ansluta sig. De möjliggör även att kunden kan ansluta sig efter behov, en dag, en vecka eller en månad och kombinera detta efter behov. Uppkoppling sker genom kundkortsbetalning. Skanova och Telia funderade på detta, men kunde inte ge besked för framtiden. Så på detta sätt får vi en lösning för fritidsboende. För de som önskar kan man skapa ett gruppavtal som ger lågt pris för det som kallas trippel play (bredband, telefoni samt TV) men det kommer troligen att bli avtal på 5 år.

Styrelsen föreslår att IP-Only äger och bygger nätet då vår uppfattning är att vi inte kan mobilisera den frivilliga kapacitet som krävs för att föreningen skall kunna äga och bygga fibernätet.  Styrelsen är också av den uppfattningen att ett företag i branschen ger större säkerhet än vad vi som amatörer kan ge.

Priset/kostnaden

Anslutningskostnaden blir 16.500 kr vid 65% anslutning och då är fibern dragen fram till husets fasad/och in i huset om avståndet över tomtmark är mindre än 25 meter. (Om längre avstånd tillkommer ett pris enligt villkor under beställning) Relaterat till  tidigare kalkyl på 15.000 kr vid tomtgräns ser vi detta som ett mycket bra prisalternativ.

Övergripande har vi också sagt att vid en anslutning under 65% är det osäkert om projektet går att genomföra. Därför har IP-Only också sagt sig villiga att genomföra även vid 50% anslutning till en kostnad av 18.000 kr. För närvarande har vi ca 60% intresseanmälningar och det kommer fortfarande nya intresseanmälningar.

Mot slutet av förhandlingarna visade Skanova ett lägre  intresse av att äga fibernätet vilket var förvånande. Den andra frågan var Telias roll som både kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör samtidigt som de skall leverera öppet system.

IP-Only har ett större intresse att investera och det skapar bättre förutsättningar för säkerhet, valmöjligheter och redundans/alternativa kommunikationsvägar genom att Gotland får ökat stamnät av fiber, och bidrar till minskad dominans av Skanova och Telia.

Vad händer nu? 

Information till fastighetsägare i form av brev och informationsmöten går ut under sommaren 2014. Detta kommer att ske både från föreningen och IP-Only.

Föreningen skall vara till hjälp/stöd för medlemmarna och IP-Only under genomförandet och föreningens  finansieringen sker genom medlemsavgift på 200:- enligt är riktlinjen för Fiberföreningarna. Efter genomförandet blir det en annan bedömning om föreningen behövs.

IP-Only sänder ut kontrakt för anslutning till samtliga fastighetsägare, en så kallad Beställning.

Föreningen sänder separata brev till dem som inte svarat på intresseanmälan. Erfarenheten visar att de som anmäler sig i efterhand får en merkostnad på ca 15.000:- så vi vill vara säkra på att alla fått rätt information.

Informationsmöten med IP-Only och tjänsteleverantörer kommer att ske  under juli och augusti 2014

Grävningen planeras för fiber under våren 2015. Att genomföra detta under hösten är inte möjligt på grund av att grävarna har fullt upp.

Att tänka på:

  1. Det är viktigt att vi alla informerar grannen eller andra som vi vet inte bestämt sig. Vi behöver komma över 65% anslutning!
  2. Betala snarast in medlemsavgift på 200 kr till Hangvar Fiberförening bankgiro 165-9853. Ange fastighetsbeteckning!
Länkar:

IP-only

Gotland Fiber

Bredband Gotland