Viktigt informationsmöte för alla som anmält intresse för gruppavtal med Com Hem!

Plats: Kappelshamn, klubbhuset vid idrottsplatsen

Tid: Torsdag 25 augusti klockan 19.00

Vi har tagit emot fler än 50 intresseanmälningar för gruppavtal med Com Hem.
Det är därför nödvändigt att gå igenom den kommande förändringen av föreningen till en ekonomisk förening, vilket är ett krav för genomförandet.

Vi ska också gå igenom hur man kopplar upp sig till Com-Hem.

Detta möte berör alla som vill ha gruppavtal med Com Hem, mötet anordnas särskilt för er.

Med vänlig hälsning
Rune Kahlbom